Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A Waltonok: Amerika leggazdagabb családja belülr?l
The Waltons Inside America’s Richest Family
By Andy Serwer
Fortune, November 15, 2004


Az amerikai üzletemberek manapság egyre többször kérdezik egymást: „Jártál valaha Bentonville-ben?” A válasz pedig – szintén egyre többször – „igen”. Ez a 25 000-es arkansasi kisváros a Wal-Mart otthona, történetesen a világ legnagyobb vállalatáé. A városon mindez nem látszik: az utak leromlottak, hotelok az út mentén nincsenek. Ha azonban a f?úton a városkát elhagyva úgy két mérföldet továbbhajtunk, a Wal- Mart központjánál találjuk magunkat. Bentonville nem csupán a vállalat, de a Walton család otthona is. A család a cég részvényeinek 39%-a fölött rendelkezik, amely nem kevesebb, mint 90 milliárd dollárt jelent. Ez az összeg pedig messze a leggazdagabb családdá teszi a Waltonokat Amerikában.

A Waltonok hihetetlen gazdagsága összetettebb annál, mint hogy a vállalat éves bevétele rendre negyedtrillió dollár körül mozog. A család minden egyes aktív tagjának külön, személyes szerencséje és sikere áll a csillagászati vagyon mögött. A Walton család 90 milliárdja éppen megfelel Szingapúr állam GDP-jének, s kiteszi Bill Gates, valamint Warren Buffet vagyonát együttvéve. Vagy, hogy egy aktuálisabb példát vegyünk: a gazdagságával kapcsolatban oly sokszor emlegetett Tereza Heinz Kerry bankszámlájának a Walton-vagyon több mint 117-szerese. És végül egy utolsó példa: ez a 90 milliárd több, mint az IBM éves bevétele.

Saját bevallásuk szerint szerencséjük és sikerük abból ered, hogy családként képesek igazán összedolgozni. Együtt gondolkodni, és együtt véghezvinni terveiket. Folyamatosan tartják egymással és a családi tanácsadókkal a kapcsolatot, s évente legalább három alkalommal összejönnek, hogy megvitassák a közeljöv? feladatait. Amelyekb?l – nem meglep? módon – nincs hiány. A Walton család befolyása és behatása nem áll meg a cég határain: több mint egymillió állás és befektet?k százmilliárdjai fölött van szavuk szerte az országban. Biztosak lehetünk benne: tevékenykedésével ez a család maradandó nyomot hagy a nemzet történetében.

A Wal-Mart 34 évvel ezel?tt lépett színre Amerikában, és egészen a 90-es évekig nem számított igazán fontos szerepl?nek. A család ma él? tagjai ekkor még nem voltak multimilliárdosok, csupán kisvárosi gyermekek. A pénz pedig egészen addig elkerülte életüket, amíg fel nem n?ttek.

A Wal-Mart áruházláncot Sam Moore Walton, egy poros oklahomai kisvárosból származó üzletember alapította. ? maga 1992-ben hunyt el. Halála el?tt a céget családi vállalkozássá alakította át. Gyermekei 20%-ot, özvegye 10%-ot örökölt a vállalat részvényeib?l. Sam özvegye, Helen (84) ma is aktívan vezeti a család háztartását. Els? fia, John (58) vietnami veterán, ma a vállalat emberbarát m?ködéséért felel. A második Jim (56), aki a család magánjelleg? üzleteit vezeti, többek között egy napjainkban épül? bankbirodalmat. A harmadik fiú, Rob (60) a Wal-Mart vezérigazgatója, aki a közvetlen kapcsolatot jelenti a vállalat és a család között. Végül, de nem utolsósorban a lánytestvér, Alice (55) Amerika legvagyonosabb n?je, aki nemrég számolta fel saját beruházási bankját, és Északnyugat-Arkansas legjelent?sebb fejlesztési befektet?jévé vált.

A vállalatbirodalom mellett a Walton család az Egyesült Államok negyedik legjelent?sebb jótékonysági támogatója. Legfontosabb célterületük az oktatás, melybe évente mintegy 100 millió dollárt áramoltatnak a családi alapítványon keresztül. Emellett „kisebb” összegeket (2-6 millió dollárt) költenek politikai intézetek, szociális és közösségi intézmények, valamint kulturális és m?vészeti alapítványok támogatására. Különösen szívükön viselik Arkansas állam intézményeinek és infrastruktúrájának sorsát. 2003-ban 300 millió dollár egyszeri támogatást utaltak át az Arkansasi Egyetem (University of Arkansas) számlájára.

Ha a Walton-örökségr?l gondolkodunk, számos kérdés felmerül. Els?ként rögtön az, hogy mi lesz a birodalommal Helen és Sam Walton gyermekeinek halála után. A család kifejezetten kerüli ezt a kérdést. Az egyik legvalószín?bb forgatókönyv szerint a vagyon jótékony célú befektetését Rob, John és Jim gyermekei irányíthatják majd a családi alapítvány élér?l. Alice vagyona esetében ez is kérdéses, lévén neki nem született gyermeke. Sam Walton unokái közül ma még egyetlenegy sem dolgozik a vállalatbirodalomban…
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány