Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Dicséret a Jézus Rt.-nek
Lob der Jesus AG
von Hermann-Josef Zoche
Welt am Sonntag, 25. Dezember 2005


Hogyan m?ködik a világ legrégebbi és legsikeresebb vállalata? Hermann-Josef Zoche Ágoston-rendi szerzetes lefordította az Egyház stratégiáját a marketingkommunikáció nyelvére. Úgy gondolja: a nagyvállalatok sokat tanulhatnak t?le.

Tudjuk, hogy az egyház annak idején két "alkalmazottal" indult. Az els? követ?kb?l és "vev?kb?l" mára az egész világot átnyúló hálózat lett, amely több mint 2,1 milliárd tagot számlál. Az Egyház sikerének kulcsa: igazodik a fogyasztók egzisztenciális szükségleteihez és lehet?séget ad vev?knek, hogy bekapcsolódjanak a vállalat fejl?désébe. Talán nincs még egy olyan vállalat, mely hozzá hasonló konzekvens identitással rendelkezne. Mindegy hogy az ember Dél-Amerikában, Norvégiában, vagy Közép-Európában tartózkodik: amikor belép a templomba, a megszokott környezettel és "kiszolgálással" találkozik és pontosan tudja mi vár rá.

Az Egyház stratégiai világlátása nagyban különbözik a nagyvállalatokétól, azaz nemcsak egy-két évtizedben, hanem hosszú távon gondolkozik. Valójában már akkor gyakorolta a globalizációt, amikor még az be sem tette a lábát a gazdasági szférába.

Az esetleg felmerül? személyzeti hiányt is könnyedén tudja kezelni: ma már nem szokatlan látvány Nyugat-Európában egyházközösségek élén színes b?r? papot látni.

Mégsem lehetünk teljesen elégedettek a "vállalat" jelenlegi állapotával. Szerencsére nem a "termékkel" vagy az alapötlettel, de talán még a marketinggel vagy a rossz személyzettel van a gond. Az Egyházzal kapcsolatos elégedetlenség leginkább abból ered, hogy az ember hitbéli szükségleteit máshol csillapítja le- nem utolsó sorban azért, mert a gazdaság már el is tanulta az Egyház sikerreceptjét.

Ma nem Istent, hanem a mindenható t?ke imádják. A gazdaság papjai körbetáncolják az aranyozott ego-bárányt, melyet a sikerért áldoznak fel. A reklámok pedig átveszik az evangélium hirdetéseit. A piac liturgiai éve a divatdiktátorok, a színek és illatok, koktélok és készételek szerint alakul. Ma már nem a templomok, hanem a gazdasági hatalmat reprezentáló felh?karcolók fojtják vissza lélegzetünket. A boldogságot pedig a bevásárlóközpontokban kell keresni.

De akkor, amikor az ember összes "istent" kiszolgálta és lecsillapodott vásárlási moraja, visszatér a jászolhoz, ahol minden elkezd?dött. Még ebben is tanulni lehet az Egyháztól: manapság a gazdaságban annyiszor emlegetett "vissza a gyökerekhez" sikerrecept csak az újjákezdés és visszafordulás útján érhet? el.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány