Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Mi f?ti Amerika nagy újítóit?
What drives America’s great innovators?
By Harold Evans
Fortune, November 1, 2004


A fejlesztés nem csupán valamiféle újítást jelent. A feltalálási kedv, a praktikus fejlesztések teremtették meg a lehet?séget Amerikának arra, hogy minden korábban elképzeltnél nagyobb csúcsokat hódítson meg a m?szaki tudományok terén (is).

A tudomány összetettségére a legkiválóbb példák egyike Alexander Graham Bellé. Bell nem volt feltaláló. Csupán az emberi hang továbbítását kutatta, és történetéb?l tudjuk, hogy jórészt véletlenül akadt rá a megoldásra, amely a mai civilizáció legfontosabb kommunikációs eszközévé vált. Bellt?l már-már egyenes út vezetett Edison fejlesztéseiig, melyekben fontos el?relépést jelentettek Bell felfedezései. Kettejük és mások rivalizálása pár évtized alatt gyökeresen megváltoztatta az elektromos technológia perspektíváit a jöv?re nézve. A századforduló és az azt követ? évtizedek kutatói pontosan ismerték egymás legújabb eredményeit, szerették és tisztelték egymás munkásságát. Ugyanakkor szinte kivétel nélkül mindegyikük esetében elmondható, hogy kereskedelmi vállalatok nem érdekl?dtek eredményeik iránt – nagyon hosszú ideig. Els?ként az 1940–60-as évek során néhány kalandornak számító invesztor, mint Joseph C. Wilson vállalkozott a fejlesztések felkarolására – akkor szinte elképzelhetetlenül magas összegekkel. Az ? segítségükkel indulhattak világhódító útjukra a Xerox és napjaink más fontos eszközei.

A feltalálás fejlesztés nélkül csupán szórakozás. A feltaláláshoz – mint ahogyan arra már Edison is rájött – fontos a társadalmi, mindennapi problémákból való merítés, a fejlesztési, újítási inspiráció. A feltaláló karakterének alapvet? jegye, hogy szellemi kapacitásait kézzelfogható eredménnyé tegye a piacon. Manapság ehhez azt is fontos hozzátennünk, hogy a független feltalálók és fejleszt?k jelent?s el?nnyel bírnak a vállalati szféra közvetlen alkalmazottaihoz képest: el?bbiekben csupán az ötlet és a megvalósítására irányuló törekvés jelenik meg, míg utóbbiak számtalan, más, az eredményt mérsékl? szempontot igyekeznek és/vagy kénytelenek figyelembe venni. Az egységes világ modern feltalálói közül számos olyan is akad, aki különböz? más fejlesztések kombinációjából hozza létre találmányát – s utána szerényen úgy nyilatkozik, hogy ? maga semmi újdonságot nem tett vagy csinált.

Amerikának nagy el?nye, hogy feltalálói a társadalom rétegeinek széles skálájában megtalálhatók. A gazdasági forradalmak szül?i egyaránt földm?vesek, képz?m?vészek, professzorok, zöldségárusok, drogdílerek, fodrászok és mérnökök. Ma már saját alapítású kisvállalkozások és közvetít?irodák széles hálózata segíti sikerüket. Munkájuk pedig hozzájárul a köztársaság demokratizmusához és demokratizálásához, mert az életet olyan irányba terelik, amelybe a közösségek igényei leginkább mutatnak.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány