Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Országok rohamos ütemben csökken? népességgel
Incredible Shrinking Countries
Economist, January 7, 2006


A 20. század második felében a globális demográfiai robbanás folyamata komoly félelmekkel töltötte el a világot. Robert McNamara, az 1970-es években a Világbank elnöki posztját betölt? politikus a népességnövekedés veszélyeit egy lapon említette egy nukleáris háborúéval. E félelem mára elt?nt, s?t a világ számára épp az ellenkez? tendencia, az egyre aggasztóbb népességcsökkenés okoz problémákat.

Oroszország és Kelet-Európa népességfogyása közismert, mértékével azonban valószín?leg sokan nincsenek tisztában: Oroszország népessége várhatóan 22 százalékkal fog csökkeni 2005 és 2050 között, míg Ukrajnáé 43 százalékkal. A jelenség a gazdag államokban is kezdi felütni a fejét. Japán lakossága is fogyásnak indult, amit Olaszország és Németország is hamarosan követ majd. 2030-tól várhatóan még Kína népessége is csökkenni fog. Az ENSZ adatai szerint 2050-re összesen 50 országban fognak kevesebben élni, mint ma.

A demográfiai fogyás azért aggasztja az embereket, mert kéz a kézben jár a gazdasági visszaeséssel. Ahogyan fogy a népesség, úgy csökken az ország GDP növekedésének üteme is. S?t, egyes gazdaságok még sz?külésnek is indulnak. Az eredmény pedig: a gazdasági befolyás számottev? visszaesése. A kormányokat is aggasztja a népességcsökkenés, mivel számukra a magas GDP azonos a nagyhatalmi státussal. Minél nagyobb a gazdaság, annál nagyobb a hadsereg, és annál nagyobb a geopolitikai potenciál. De a vállalatok sem szeretik ezt a népesedési trendet, mivel sz?kül a hazai piac. A lakosságnak nincs oka aggodalomra, hiszen végül is számukra a jólét szintje számít, ami pedig az egy f?re jutó GDP mértékével áll kapcsolatban.

A központi kérdés így az, hogy milyen összefüggés van a népességfogyás és az egy f?re jutó nemzeti jövedelem növekedése között. A rossz hír, hogy ez az összefüggés egyre csak gyengül: fejlett gazdaságokban a népesség öreged? tendenciáiból kifolyólag a munkaképes korosztály gyorsabb ütemben csökken, mint az egész népesség. Ennek nem minden esetben kell megtörténnie, mivel a termelékenység növekedési üteme követheti az egy f?re jutó GDP növekedésének ütemét. Mivel egyre kevesebb munkaer? áll majd rendelkezésre, és mivel a munka hatékonyságát fokozó technikai fejl?dés irányába ható nyomás egyre jobban feler?södik, a munkaer? termelékenysége gyorsabb ütemben növekedhet. Mindemellett pedig a nyugdíjkorhatár emelésével is meg lehet akadályozni a munkaképes korosztály túlzott besz?külését.

Az emberek szeretnek aggódni, ellenben azok, akik a demográfiai fogyás miatt idegeskednek, hajlamosak átsiklani a lényeg felett. Lehet, hogy a kormányok okkal bosszankodhatnak a nemzetgazdasági potenciál csökkenése miatt, a lakosság számára azonban az új demográfiai trendek az egyre magasabb életszínvonalat hozó aranykor eljövetelét jelenthetik.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány