Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Munkanélküliség Franciaországban
Unemployment in France
Economist, January 7, 2006


A francia gazdaságról szóló lesújtó hírek között végre akadnak olyanok, melyek bizakodásra adnak okot. A 2005 novemberében közzétett adatok szerint 6 hónapja lehetünk tanúi a munkanélküliség csökkenésének, amely azonban 9,6 százalékos mértékével még mindig rendkívül magas (az euró-zónában a munkanélküliség átlagosan 8,3 százalékos). A csökkenés mögött els?sorban nem a gazdasági növekedés megindulása áll, ugyanis az csupán 1,5 százalékkal b?vült 2005 els? három negyedévében, és számottev? javulás 2006-ra sem várható. Mégis ennek hatására mintegy 60 ezer új munkahelyet hoztak létre. A munkanélküliség csökkenéséért felel?s másik érv a demográfia. Franciaország a legmagasabb születési rátával büszkélkedhet Európában, népessége ennek dacára is folyamatosan öregedik. A baby-boom generációja épp most éri el a nyugdíjkorhatárt, míg egyre kevesebben hagyják el az iskolapadokat. 2005-ben csupán 29 ezerrel többen léptek ki a munkaer?piacra, mint ahányan nyugdíjba vonultak onnan, amely alig egy negyede a 2004-esnek.

A kormányzat szociálpolitikája a f? ok, amely a munkanélküliség folyamatos csökkenése mögött áll. A nemzeti statisztikai hivatal, az IN-SEE el?rejelzései szerint a jöv?ben az új munkahelyek egyharmadát a magánszektor, másik harmadát az állami szektor, míg a fennmaradó harmadot államilag támogatott munkahelyek teszik ki. Emellett a kormány lecsapott a munkanélküli segélyre is. Minden hosszabb ideje munka nélkül álló fiatalt behívtak egy elbeszélgetésre, ahol megpróbáltak számukra munkát találni vagy valamilyen képzés felé irányítani. Akik közülük elfogadta a felajánlott állást, 1000 euró jutalmat kapott.

A politikusokra a munkanélküliség problémáinak megoldásában egyre nagyobb nyomás nehezedik. Az ebb?l fakadó bizonytalanságérzés és az olcsó keleti munkaer?t?l való félelem volt az egyik f? oka az Európai Alkotmányról szóló népszavazás kudarcának. E nyomás a külvárosi autógyújtogatások óta csak még er?sebb lett.

A probléma pedig a magánszektor lanyhasága. Itt komoly reformokat kell foganatosítani, hiszen számos szabályzás visszafogja a munkavállalás megindulását: a munkáltatókat sújtó magas szociális járulékok, a szigorú munkaszabályzatok vagy a magas minimálbér. A radikális munkaer?-piaci reformokra a 2007-ben esedékes választásokig minden bizonnyal várni kell.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány