Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Újítsuk tovább
Keep Making It New
By Steve Hamm
Business Week, January 9/16, 2006


Könyvkritika:

Darwin nyomában: Hogyan újítanak a nagyvállalatok fejl?désük minden egyes szakaszában

By Geoffry A. MooreAz innováció összetett fogalom: a lexikonban azt találhatjuk mellette: vadonatúj dolog megalkotása, els?sorban a tudomány és a technika területén. Ez a fogalom azonban túlságosan sz?kít?nek t?nik mai poszt-indusztriális világunkban, a szolgáltatói szektor egyre nagyobb térhódításának éveiben. Napjainkban az üzleti struktúrák innovációja éppoly szexi téma, mint az újabb és újabb technikai vívmányok piacra dobása. A folyamatos innováció pedig nem csupán az új vagy a gazdag vállalatok számára releváns. Mérett?l és a vállalati érettség fokától függetlenül minden cég fennmaradásának egyik legfontosabb eszköze.

Ez a gondolat áll a középpontjában Geoffrey A. Moore, a TGA Advisors vezetési tanácsadójának, számos marketing és menedzsment témájú könyv írójának legújabb, Darwin nyomában: Hogyan újítanak a nagyvállalatok fejl?désük minden egyes szakaszában cím? írásának. A könyv központi kérdése: Miként képesek a vállalatok a folyamatos innovációra? Moore válasza pedig: „A vállalati evolúció megköveteli t?lünk versenyképességünk folyamatos javítását - egyszer lépésr?l lépésre, másszor nagy kataklizmák útján, de portfolióink folyamatos kockáztatásán és forgatásán keresztül. A folyamatos innováció nem csupán egy aspiráció, hanem tervezési el?írás. Nem egy stratégia a sok közül, hanem alapkövetelmény.” Moore a vállalati innováció tizenöt fajtását különbözteti meg, és leírja, hogy egy cég egy adott fejl?dési szakaszban mely módszerb?l húzhatja a legtöbb hasznot. Négy stratégiát javasol a növekedés, nyolcat az érettség és hármat a végjáték szakaszaira. A kulcsmomentum mégis az, hogy az innováció során a vállalatok az általa „kontextusnak” nevezett szektorokból a „mag”-területekre csoportosítják er?forrásaikat. A „mag” a vállalati tevékenység mindazon részét jelenti, ahol a cég jól észlelhet? el?nnyel bír vetélytársaival szemben, míg a „kontextus” azon tevékenységekre vonatkozik, ahol az alacsony megtérülési ráta miatt lemondanak a jelent?sebb mérték? befektetésr?l.

A számos példával telesz?tt könyv nem konkrét csodaszert ajánl a vállalatok számára. Tele van megjegyzésekkel, melyek azt hangsúlyozzák, mily nehéz ezen stratégiákat egy konkrét helyzetre alkalmazni. Így a Darwin nyomában nem olyan, mint egy szakácskönyv, hanem sokkal inkább, mint egy részletezett étlap, amely megmutatja, miként változtathatjuk vetélytársainkat dinoszauruszokká az ügyfelek és a fogyasztók szemében. Brontoszaurusz-burger? Kér valaki?

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány