Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

És még Európa tartja az USA-t zavarosnak?
And Europe Thinks the U.S. Is a Mess?
By John Rossant
Business Week, November 1, 2004


Európa Helsinkit?l Lisszabonig ezekben a hetekben fesztülten figyeli az amerikai elnökválasztást. A közvélemény-kutatások szerint a nagy többség John Kerry gy?zelmében reménykedik. A legtöbb európai magát a kampányt is tátott szájjal kíséri figyelemmel. A kampányban elköltött pénzek mennyisége, a magántámogatók elszántsága és száma mind csodálatra és döbbenetre ad okot az öreg kontinensen. Az óceán túlsó partjáról szemlélve az amerikai demokrácia túlmegy minden határon.

Tévedés lenne azonban, ha ebben bármiféle irigységet igyekeznénk felfedezni. Mint ahogyan az európaiaknak nincs is okuk erre. Az amerikai demokrácia számos mély problémával küszködik, még ha a felszínen fényesebb is id?sebb testvérénél. Európa ma sohasem látott er?feszítéseket tesz az Unió rendszerének demokratizálásáért, a sokszor szemére vetett demokráciadeficit lefaragásáért. Amíg Amerikában kék és piros államok versengése dönt, addig Európa ennél jóval polarizáltabb politikai mez?, s ez vonatkozik olyan kulcskérdésekre, mint amilyen Törökország csatlakozása vagy a közös alkotmány elfogadása.

Az Európai Bizottság új elnöke, Durao Barroso így érthet?, hogy jelent?s tervekkel érkezett hivatalába. A nehézségek azonban már hivatalba lépése el?tt megnehezítették a dolgát, amikor egyes biztosjelöltek képtelenek voltak megfelel? teljesítményt nyújtani az Európai Parlament el?tt tartott meghallgatáson. Ennek és számos más apró incidensnek az eredményeképpen az Unió intézményrendszere (s kivált a közvetlenül választott Parlament) minden eddiginél megosztottabbá vált.

Hasonló a helyzet az Unió nemrég elkészült alkotmányával is, amely a politikai integráció irányába mutató közös külügyminiszteri és elnöki posztot hozna létre. A tervezetet az állam- és kormányf?k Rómában már ellátták kézjegyeikkel, az országonkénti ratifikáció és a sok helyütt tartandó népszavazás azonban baljós el?jelekkel birkózik. Például Nagy-Britannia közvéleménye egyértelm?en, a franciák pedig sejthet?en elutasítják a közös dokumentumot. Nem túl rózsás a kép. Az amerikai elnökválasztás épphogy befejez?dött (európai szemszögb?l kétséges, hogy jó eredménnyel), Európa problémái talán csak most kezd?dnek.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány