Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az üres tér betöltése
Filling the Void
By Cheryl Dahle
Fast Company, January/February, 2006.


E tanulmányban a szerz?k a tengerentúlon egyre ismertebb Szociális Kapitalisták Díjának gy?ztes vállalkozásait mutatják be. 25 olyan kezdeményezést, melyek kreativitással, leleményességgel és valamiféle szenvedéllyel a mai világ legnagyobb problémáinak megoldásán fáradoznak.


1. First Book

Székhely: Washington DC

Webcím: www.firstbook.org

SZKD-nyertes: 2004-ben és 2005-ben

Tevékenység: a cég alapítói szerint a gyermekek olvasásszeretetének és olvasókészségének fejl?dése az otthoni könyvtáron áll vagy bukik. A cél tehát nem lehet más, mint a rászoruló családok fiatal generációinak hozzásegítése az irodalomhoz. A vállalkozás gyors és egyszer? csatornát biztosít a kiadóktól közvetlenül az olvasókhoz. A Nemzeti Könyvbank, melyet a First Book üzemeltet, az országszerte feleslegessé vált, leselejtezett vagy más okból használaton kívüli köteteket gy?jti össze és juttatja tovább a mára sokszor elviselhetetlenül magas könyvpiaci árakat megfizetni nem tudó fiataloknak.


2. ACCION International

Székhely: Boston, MA

Webcím: www.accion.org

SZKD-nyertes: 2004-ben és 2005-ben

Tevékenység: az ACCION kishitelez?k nemzetközi hálózatát hozta létre, hogy a szegényebb rétegek számára elérhet? támogatást nyújtson új vállalkozások indításához. A hitellehet?ségek mellett a cég alkalmazottai a legkorszer?bb gyakorlati tanácsokkal látják el ügyfeleiket, és a kölcsön felhasználására is kidolgozott javaslatokkal segítik az induló vállalkozót. Az ACCION ma már 23 országban aktív, és hiteleinek visszatérítési aránya (mely az elindult vállalkozások egyfajta sikermércéjeként is kezelhet?) 97%-os. 7,6 millió dollár összhitelb?l eddig 4,7 millió rászorulón segítettek saját üzlete megvalósításában.


3. New Community Corp.

Székhely: Newark, New Jersey

Webcím: www.newcommunity.org

Tevékenység: Az 1967-ben alapított, eleinte csak az ingatlanberuházás terén tevékenyked? cég mára a városi alacsony jövedelm?ek életének szinte minden aspektusára kiterjesztette tevékenységét. Programjai között találunk n?vér-, általános egészségügyi, m?vel?désszervez?i, diákfelügyel?i vagy éppen autószerel?-képzéseket, melyeket közel 3000 lakótelepi egységben tettek elérhet?vé. Projektjeikben helyi kisvállalkozások és egyetemek is aktív szerepet vállalnak: a New Community ma a város egyik legnagyobb nem kormányzati intézménye, közel 3000 állandó alkalmazottal.


4. Heifer International

Székhely: Little Rock, Arkansas

Webcím: www.heifer.org

Tevékenység: A cég haszonállatokkal látja el a fejl?d? országok rászoruló családjait, hogy azokat gazdálkodásra, élelmiszertermelésre, trágyázásra alkalmazzák. E tevékenységekre magas szint? oktatási programokat is szervez, mely során elsajátíthatók a legkorszer?bb mez?gazdasági technológiák. A koncepció lényege, hogy az önfenntartás e rétegek számára hosszú távú megoldást jelenthet az éhezésre. Az elsajátított tudás, valamint az állatszaporulat megosztása más gazdálkodókkal pedig kiterjeszti a program hatását és a folyamat önállóvá válik.


5. BELL (Building Educated Leaders for Life)

Székhely: Dorchester, MA

Webcím: www.bellnational.org

Tevékenység: A Bell iskola utáni, ill. iskolaközi (nyári) programjai az elemi oktatási intézmények rászoruló diákjai számára nyújtanak képzést, képességfejlesztést. A programok ötvözik a szigorú akadémiai tárgyakat a készségtantárgyak konstruktivitásával, mindezt pedig kulturálisan sokszín? emberközegben. Emellett olyan mentorrendszer m?ködik, amelyben 1-1 fiatal kisiskolásra egy hozzá hasonló közegb?l származó, immár sikeres id?sebb diák vagy munkavállaló felügyel, adja át neki tapasztalatait. A Bell jelenleg 4 amerikai városban 7000 fiatal számára teszi elérhet?vé képzéseit.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány