Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világ legnagyobb betegsége
World’s Worst Disease
By Rich Karlgaard
Forbes Magazine, January 9, 2006.


A közkelet? vélekedésekkel ellentétben földünkön nem a rák, az AIDS vagy a madárinfluenza jelenti a legsúlyosabb betegséget. A legbetegesebb dolog, amely az emberiség legtöbb gondolkodó agyát rabul ejti napjainkban, a következ?khöz hasonló megállapításokon alapszik:

– hogy a Föld kifogy er?forrásaiból;

– hogy az emberek többet vásárolnak, mint amennyit kifizetnek;

– hogy a vagyonszerzés valójában egy zéró összeg? játszmává válik stb.

Bár a történelem id?r?l id?re cáfolta mindezen meggy?z?déseket, az emberi szellem továbbra is az új realitásoktól elzárva, a tudatlanság barlangjaiba visszahúzódva kíván létezni. Még a politikai, gazdasági, közéleti szerepl?k, a média is ugyanezeket a frázisokat visszhangozza. Csak egyetlen kiragadott példa: amikor tavaly a General Motors 30 000 amerikai álláshely megszüntetésér?l döntött, a szalagcímek drámai, hosszú távon meghatározó piaci eseményként számoltak be a leépítésr?l. Miközben az Egyesült Államokban hatnaponként (!) keletkezik ugyanennyi új munkahely.

Miért er?s tehát ennyire a zéró összeg? játszmák rémképe? Aki ebbe a felfogásba szorítja magát, végül maga válik zéró összeg? gondolkodóvá. Ha pedig mindez a politikai osztály köreiben válik uralkodóvá, az végzetes lehet. Amerikában csak egyetlenegy ember lehet az elnök, és csak 50 polgár lehet kormányzó. A politikában egy figura sikere egyenl? egy másik vereségével: ez igaz, ám az élet más területein már nem ezek a szabályok.

Ám a közgazdászok többsége sem képes a szélesebb látókör alkalmazására. Amerika legnevesebb gazdasági egyetemi közírói képtelenek elképzelni a növekedést és a világ morális javulását egyszerre. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az igazi újítók (mint az üzleti világ esetében Peter Drucker) a közelébe sem mentek az egyetemi m?helyeknek, és sikereiket valóban csak így tudták elérni.

A média sem lehet büszke valóság iránti érzékenységére. A politikumhoz hasonlóan a zéró összeg? játszmákra fekteti bels? hangsúlyait: csupán egy reggeli hírm?sor vezetheti a nézettségi listákat, és csupán egy vezet? szerkeszt? lehet a vállalati struktúrában. A környezet eseményeit is ennek alapján dolgozzák fel: csak az egyik (többnyire a rossz, a negatív) felét halljuk a világ tendenciáinak. Nem csoda, hogy a független vagy egyszemélyes médiumok (internetes blogok, szabadúszó tudósítók, stb.) népszer?sége egyre csak fokozódik.

A kivételek azonban csak er?sítik a szabályt, és a zéró összeg? felfogás lakosságra gyakorolt hatása lesújtó. Az amerikaiak többsége ma mélységesen negatívan látja gazdaságát, országának helyzetét, saját kilátásait. Az emberek agyába ültették a fekete-fehér világszemléletet, amelyet gyorsan és teljeskör?en fel kell hogy számoljunk.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány