Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világ legértékesebb vállalatai
The Global 1200 – The World’s Most Valuable Companies
By Business Week Special
Business Week, December 26, 2005.


A Business Week idén is elkészítette a világ 1200 legértékesebb vállalatát összefoglaló rangsort. A rendkívül gyors gazdasági és technológiai fejl?dés, a versenyképességi hajsza ellenére azt a meglep? eredményt konstatálhatjuk, hogy az el?kel? helyezéseken nem sok változott a tavalyi év óta. Az is szembet?n?, hogy a globális vállalkozásoknak micsoda tumultusa alakult ki az elmúlt id?szakban: kisebb-nagyobb cégek lépnek a multinacionális világba, és bár sikerek és kudarcok egyaránt nagy számban övezik útjukat, jórészük meg tud maradni a legtágabb verseny körülményei között is.

Melyek a legfontosabb iparágak 2006-ban? Ha az olvasó azt a közhelyszámba men? választ adja: az olajüzlet, igaza van. Ha vetünk egy pillantást a még mindig az egeket verdes? világpiaci olajárra, erre nem is nehéz rájönni. A következ? id?szak ett?l függetlenül még e virágzó szektorban is nehéznek ígérkezik: a legnagyobb olajcégeket kiszolgáló iparágak, mint az acélipar vagy a vegyi technológia, egyaránt jelent?sen drágulni fog. Egyébként az elemz?k az olajágazat privilégiumához azért azt is hozzáteszik, hogy érdemes e kört kiszélesítve általánosságban az er?források kiemelt szerepét hangsúlyozni. Mit értenek ez alatt? Például a bányaipart, a vasat, a platíniumot, a rezet. A legnagyobb ausztrál, brit és amerikai kitermel?k szintén jelent?s emelkedést mutatnak az idei rangsorban: értékük és tevékenységük egyre magasabbra pozícionálja ?ket.

A piacok terén a fejl?d? országok er?södése folytatódott, meger?sítve a korábbi esztend?k trendjeit. A legdinamikusabb államok között Brazíliát, Tajvant, Oroszországot, Dél-Koreát találjuk. A kérdés: hogyan profitálnak ?k abból, ha a globális sikerágazatok náluk telepednek le? Az egyik lehet?ség az önálló piaci rész kihasítása, a saját áru megjelentetése e területeken (mint pl. Brazília esetében az egyre gyorsabban növekv? hazai vaskohászat, vagy a kínai állami olajtársaságok nemzetközi felvásárlásai). Ugyanakkor természetesen Amerika és Európa fejlett piacgazdaságairól sem feledkezhetünk meg. Az Egyesült Államokbeli vállalatok a lista els? 50 helyezettjének ma is csaknem a felét adják, míg a maradék jó része továbbra is Európából, esetleg Japánból kerül ki. Az elmozdulás azonban érzékelhet?: a legdinamikusabban el?relép? cégeket immár a fejl?d? világban kell keresnünk.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány