Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kiszorul a fehér ember
Der Weisse wird verdrangt
Interview mit Meinhard Miegel-von Martina Fietz
Cicero, Januar 2006


Önmagában nem tragédia a népességfogyás. Ha Németországban például 83 millió helyett csak 50 millió ember élne, még mindig olyan s?r?n lakott ország lenne, mint Lengyelország vagy Franciaország. A probléma abban áll, hogy a fogyásra nem vagyunk felkészülve. Évszázadokon keresztül hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy a következ? generáció er?sebb, mint az azt megel?z?. Nemcsak létszámban vannak többen, hanem nagyobb tudással és t?kével rendelkeztek. Ilyen id?kben azokat a problémákat, melyek túl nehéznek bizonyultak a jelen számára, nyugodtan ráhagyhatták a következ? generációra. Ma már azon n?k száma is nagyon alacsony, akik anyák lehetnének. Korábban természetes volt a gyerek, értelmet adott az életnek. Ma az anyaság mellett egyéb vonzó karrier létezik. Ezt tudomásul kell venni, hiszen önmagában nem a népességcsökkenés a probléma, hanem az, hogy ezt minden er?feszítés ellenére sem lehet megállítani. A fehér ember világszerte egyre inkább kisebbségbe kerül. 1900 körül még minden harmadik földlakó európai volt. Az emberiség egynegyede élt akkor ezen a kontinensen – ma már csak egynyolcada. 2050-re várhatóan már csak 7 százalék körül lesz az arány. Észak és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában is kisebbségbe kerültek a fehérb?r?ek. Az európaiak egyel?re még profitálni tudnak technikai el?nyeikb?l: nemzetgazdaságaink magasan képzettek, és a nemzetközi összehasonlításban hatalmas mennyiség? t?kével vannak fölszerelve. Talán ezek a tényez?k háttérbe tudják szorítania a demográfiai hanyatlást. Hamarosan egy relatív nyugodt id?szakba fogunk lépni. Ezt a fázist a sürg?s regenerációra kell fordítani. Gondoljunk csak bele, mi mindent állítottak lábra az európaiak az elmúlt 500 évben. Majdnem az egész világot birtokukba vették politikailag és kulturálisan egyaránt. A jöv?beni konfliktusok inkább gazdasági okok miatt fognak kitörni, az ideológiai, vagy vallási kérdések kevésbé fogják élezni az ellentéteket. Ilyen lesz, amikor India és Kína versenybe szállnak majd velünk a nyersanyagforrásokért, és a mi feladatunk saját részünk biztosítása lesz.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány