Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Osztrák gazdasági sikerek Kelet-Közép-Európában
Les reves d’empire des groupes autrichiens
Maurin Picard
Le Figaro, 27 Décembre 2005


A kicsi, szerény Ausztria a legaktívabb befektet?k közé tartozik Kelet-Közép-Európában. Oka a konzervatív francia napilap szerint az, hogy a rendszerváltoztatás kezdetekor Ausztria nagyon gyorsan megértette a régi Mitteleuropában rejl? lehet?ségeket Magyarország autópálya-építésében, Ukrajnában bankszektor, budapesti t?zsde, román olajszektor, cseh benzinkúthálózat, a bolgár és szlovén mobiltelefon-hálózat számos szektorban megel?zik amerikai, német vagy francia versenytársaikat. Romániában és Bulgáriában messze a legnagyobb befektet?, de a volt Jugoszláviában is hasonló a helyzet.

A bankszektorban Közép-Kelet-Európában a teljes piac 30 százalékát tartja ellen?rzés alatt. Ukrajnában a Raiffeisen 858 millió euróért megvásárolta a legnagyobb helyi bankhálózatot, és ezzel a legnagyobb ukrán bank tulajdonosa lett. Romániában pedig az Erste Bank vásárolta fel december közepén a Banco Commerciala Romanát, nem kevesebb, mint 3,75 milliárd euróért, majd ezermilliárd forintért. Hasonlóan jelent?s szerepet játszanak Közép-Kelet-Európában az osztrák energiatermel? és-szolgáltató, épít?ipari vállalkozások.

A kilencvenes évek kezdete óta lassan, de módszeresen, koncentrikus körökben építették ki hadállásaikat a volt Monarchia tagállamaiban. El?ször csak az Unióhoz el?ször befektet? országokban vállalkoztak befektetésekre. Majd következtek: Románia, Bulgária, Ukrajna és Horvátország. Hogy minek köszönhetik sikereiket a „sógorok”? Mindenekel?tt annak, hogy diszkréten és nagy alázattal dolgoznak a „jól ismert” terepen. Nem rontottak ajtóstul a rokonokra, mert 1918-ban már megtapasztalták: az sosem vezet jóra. Pedig az osztrákok nincsenek könny? helyzetben: kevés a t?keer?s nagyvállalkozás Ausztriában. A vállalkozások 95 százaléka kis- és középvállalkozás. És mégis: az európai mércével szerénynek mondható és korábban a frankfurti börze közelsége miatt halálra ítéltnek mondott bécsi börze megtalálta az utat a budapesti és a varsói t?zsde felé. A szerény, kitartó és alázatos munka meghozta a gyümölcsét: a közép-kelet-európai vállalkozásai tisztes profitot termelnek az országnak, és az exportvezérelt osztrák gazdaság az Eurozóna más országaival összehasonlítva igen tisztes, 2,4 százalék körüli növekedést produkál 2006-ban.


© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány