Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Transzatlanti turbulenciák
Transatlantische Turbulenzen
von Roger Cohen
Welt am Sonntag, 11. Dezember 2005


Roger Cohen a New York Times újságírója, az alábbiakban olvasható cikk a Princeton egyetemen tartott el?adásának rövidített változata.


Amikor az ember az európai anti-amerikanizmusról beszél, érdemes el?ször egy pillantást vetni Ázsiára és Indiára, ahol ez a jelenség épp az ellenkez? irányba csapott át. Mi lehet az oka annak, hogy Ázsiának kevesebb problémája van Amerikával (és fordítva), mint Európának? Egyik ok talán abban rejlik, hogy Ázsia optimista földrész kifejezett fejl?dési mentalitással, míg Európa jelenleg depresszióban szenved. Európában az id?szellem teljesen más úton halad, mint Amerikában. Ezzel szemben az ázsiai álom nagyrészt megegyezik Amerikáéval.

Az Európai Unió és annak posztnacionális "valamije" sok amerikai fejében zavarokat okoz. Egy olyan nemzet, mely majdnem hatalma csúcsán áll, nehezen ért meg olyan országokat, akik hajlandóak lemondani szuverenitásuk egy részér?l.

Ázsiában ugyan virágzik a nacionalizmus, de az Egyesült Államok ezzel még mindig többet tud kezdeni, mint Európával, mely utóbbi intézményesíteni és multilateralizálni akarja a világot. De miben rejlik Európa ás Amerika közötti legnagyobb különbség? Egyszer?en az a tény, hogy Amerika még mindig egy él? ötlet. A szabadság terjesztése Lengyelország vagy Románia számára még jelent?séggel bír, míg az olaszok vagy franciák inkább cinizmussal reagálnak rá. Ezért nem találunk Irakban németeket vagy franciákat, volt kommunista országból származó katonákat azonban igen.

Amerika tehát még mindig egy él? ötlet. A probléma azok számára, akik még mindig hisznek Amerika jótékony hatalmában, hogy az amerikai idea bepiszkolódott Abu Ghraib, Guantánamo és a megfoghatatlan iraki inkompetencia miatt. A rosszul véghez vitt jó politika rossz politikát eredményez. Ennek az ára pedig a növekv? anti-amerikanizmus mind a bal, mind a jobboldalon Európában és az egyre növekv? számú európai muszlimok körében. Mindezt Amerika nem hagyhatja figyelmen kívül. Európának azonban már sokan búcsút intettek. Az öreg világ nem elég dinamikus és instabil ahhoz, hogy fenntartsa Amerika érdekl?dését.

Az atlanti szövetség természetesen fontos marad a Balkánon, Szíriában, Iránban vagy máshol, hiszen azt nem lehet és nem is szabad felbontani. Amerika és Európa hatékonyan ki tudná egészíteni egymást. Hiszen az anti-amerikanizmusból és az anti-európaizmusból senki sem tud profitálni. A legnagyobb szükség egy transzatlanti kibékülésre lenne - legalább átmenetileg. Ennél több a jelenlegi helyzetben valószín?leg nem érhet? el, és még ez is nehézkes lehet.© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány