Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világ legb?kez?bb adakozói
The Top Givers
By Suzanne Woolley
Business Week, November 28, 2005


Gordon E. Moore neve a technokraták körében valódi legenda. Az Intel számítástechnikai nagyvállalat egykori társalapítója, aki már 1960-as évekbeli ténykedésével forradalmasította az IT szektort. Így talán nincs okunk irigyelni a 76 éves kaliforniaitól: ma 4,6 milliárd dolláros vagyon birtokosa. F?ként, hogy szakmai sikereit követ?en emberszeretetér?l is komoly bizonyságot tett. 2000-ben akkori Intel-érdekeltségeik t?késítésével, közel 5 milliárd dolláros alappal létrejött a Gordon és Betty Moore Alapítvány, mely legf?képpen környezetvédelemmel kapcsolatos projektek támogatását helyezte fókuszába. 2005-ben ez a tiszteletre méltó házaspár egy sokáig lehetetlen eredményt is felmutathat: kiszorították a legnagyobb adakozók listájának els? helyér?l az oda bebetonozottnak hitt Bill és Melinda Gatest. Mindezt úgy, hogy a Microsoft-guru és neje tavaly többet adott, mint idáig bármikor. A Moore család, számos más példa között, egyike az „üzleties emberbarát” prototípusának. Úgy adakoznak, hogy a lehet? legbiztosabb garanciákat kapják a nemes cél elérésére és felajánlásuk konkrét, kézzelfogható eredményt hozzon. Olyan megfontolás ez, amelyben az alábbi listán szerepl?k nagy többsége osztozik. „Sokkal inkább a megoldáson, mintsem a problémán kell töprengenünk” – vázolja a modern önzetlenség természetét Melissa Berman, a Rockefeller Jótékonysági Tanácsadó (RPA) igazgatója. Az ötletek rendkívül változatosak: John Marks Templeton rekordnak számító 550 millió dolláros felajánlásával a tudományos és a vallási megközelítések összehangolását igyekszik el?mozdítani, Eli Broad MBA-ösztöndíjakat és állami gyakorlati lehet?séget biztosít a felkészült menedzserek közszolgálati munkavállalásának népszer?sítésére. Robert és Marguerite Hoffman a hozzájuk hasonlóan m?kedvel? családokkal összefogva több mint 100 millió dollár érték? gy?jteményt állított össze a Dallasi Modern M?vészetek Múzeuma számára. Egyre er?söd? tendencia, hogy a legnagyobb adakozók közül sokan a média széles nyilvánossága elé állnak, hogy minél többekhez eljuttathassák üzenetüket.
A rangsor adott adakozó felajánlásának a teljes vagyonához viszonyított aránya alapján állítja lajstromba a donorokat.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány