Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kövesd a vezet?ket!
Follow These Leaders
By Fortune Special
Fortune, December 19, 2005


Mit tanulhat az ember a vezetési gyakorlat legkiválóbbjaitól? Alábbiakban néhány figyelemre méltó egyéniség tapasztalatait összegeztük, ezzel kívánva útravalót adni olvasóinknak.


1. A. G. Lafley (a Procter & Gamble vezérigazgatója)

– Legnehezebb kihívás: ismeretlenül került a vállalat élére, a piacok bizalmával nem rendelkezett. Kinevezését követ?en, majd els? pár munkahete alatt is jelent?sen estek a cég részvényei. Az érdekeltségek vezet?i világszerte éles kritikával illették már akkor, amikor még sem ideje, sem módja nem volt jelent?sebb lépések megtételére.

– A kritika jelent?sége: a megfigyel?k számos csoportját különböztethetjük meg. Akadnak szabot?rök, szkeptikusok és kivárásra játszók. A feladat így nem más, mint jelentéktelenné tenni a szabot?röket, konkrét és megnyer? tervet rakni a szkeptikusok elé, a többieket pedig minél hamarabb a jó ügy aktív harcosaivá tenni.

– Az optimális kommunikáció: az e-mail remek dolog, de a legjobb a szemt?l szembeni kapcsolat. Amikor csak teheti, a kontaktusnak ezt a módját választja. Ezen belül saját mondanivalóját egyszer?en, röviden, érthet?en adja el?, s a rendelkezésre álló id? legnagyobb részét a beszélget?társ(ak) felvetéseire, válaszaira, kérdéseire hagyja.

– A kedvenc vezet?: Lincoln. Minden lehetséges kártyát kijátszották ellene, mégis végig ugyanazt tartotta személyes érdekl?désének és tevékenységének fókuszában: az Unió egységét.

2. Stanley O’Neal (a Merrill Lynch vezérigazgatója)

– A csapatmunkáról: körülvenni magad a legjobb emberekkel és rengeteg energiát fektetni abba, hogy közös megközelítést hozz létre a stábban. Olyan környezet kell, amelyben az emberek teljes potenciáljukat képesek kihasználni a cél érdekében. Az emberi tudás mennyiségét semmi sem helyettesítheti.

– A jöv? vezet?inek felkutatása: mindig az integritást keresi, amely a vezet?i szerep alapfeltétele. Az, hogy egy ember hogyan áll hozzá egy lehet?séghez vagy egy problémához, sokkal fontosabb, mint hogy végül milyen eredményre jut. Ez mutatja ugyanis meg, hogy más ügyekkel és kihívásokkal hogyan nézne szembe.

– Szeretett vagy rettegett f?nök? Nem akarhatunk olyan vezet?k lenni, akikt?l félnek az alkalmazottak. A félelem negatív mozgatórugó, és közel sem vált ki maximális teljesítményt. Ehelyett a bölcs vezet?nek sokkal inkább a tisztelet kivívására kell törekednie – ami gyökeresen más kategóriát jelent a félelemhez képest.

– Kedvenc vezet?: Martin Luther King. Útja során – ahogy minden emberi lény – megtapasztalta a félelmet, ám sohasem hagyta, hogy az felülkerekedjen törekvésein.

3. Carol Bartz (az Autodesk vezérigazgatója)

– A figyelem fontossága: a vezet?i tevékenység olyasmi, ami természetességgel, belülr?l fakad. Ugyanakkor fejleszthet?, „tuningolható” is. Ennek érdekében folyamatosan figyeli a körülötte él? és dolgozó embereket. Feldolgozza azt a számos (jó és rossz) megközelítést, szempontot, amellyel nap mint nap találkozik.

– Mire van szüksége egy vezet?nek? Nyugalomra, higgadtságra. Ha a vezet? nem nyugodt, hogyan várhatja el embereit?l, hogy azok legyenek? Kemény helyzetekben hogyan tehetné ?ket kiegyensúlyozottá, ha maga sem az? Olyan ez, mint amikor a gyermekek vagy a kutyák szavak vagy mozdulatok nélkül is megérzik, ha az ember nem kedveli ?ket. A kisugárzás is lehet kézzelfogható.

– A lehet? legnagyobb hiba: ha valaki túlságosan komolyan veszi magát. Ez akkor is el?fordulhat néha, ha egy vezet?nek egyébként jó humora van. Különösen újonnan kinevezetteknél tapasztalható gyakran ez a jelenség. Úgy érzik, mindenre tudniuk kell a választ, és nem ronthatnak az imidzsükön. A valóságban azonban mindenki arra lehet leginkább büszke, amilyen valójában, természetesen.

– Kedvenc vezet?: Bill Clinton. Amikor az ember bemutatkozik neki, a rá irányuló rendkívül ?szinte figyelemt?l úgy érzi, mintha ? lenne az egyedüli a szobában.


© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány