Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…






Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ami számít, az munka
Was zählt, ist Arbeit
von Helmut Schmidt
Die Zeit, 10. November 2005


Berlinben manapság mindenki az államháztartási hiányról beszél. Az SPD az Unióval egyetértésben úgy tesz, mintha annak szanálása lenne az el?ttük álló legfontosabb feladat. A 35 milliárd eurós hiánynál azonban sokkal éget?bb probléma az 5 millió munkanélküli. A tömeges munkanélküliségnek nemcsak nyomasztó lelki, hanem komoly politikai következményei is vannak - lásd Párizs.

Németország gazdasága sokkal „színesebb”, mint bármely másik országé a világon. A világpiachoz való er?s kapcsolódás eredménye: bármely globális válság sokkal er?sebben rázza meg. Ez a függ?ség pedig annál veszélyesebbé válik, minél jobban csökken az ország versenyképessége. A magas munkanélküliség is egyik következménye ennek.

A nagykoalíciónak mindenek el?tt a következ? területen kell minél hamarabb bizonyítania:

A keletnémet tartományok minél hamarabbi felzárkóztatása nem várathat magára többet. Az egy f?re jutó GDP ott jelenleg csaknem a fele a nyugat-németének. Ez egész Németországra nézve komoly versenyképesség-csökkent? tényez?ként hat, hiszen évente 85 milliárd eurót költ az állam a szegényebb országrész megsegítésére. Ez az összeg a társadalmi termék 4 százalékát teszi ki. Ebben kereshet? egyben a többi európai országához képest alacsony gazdasági mutatók kulcsa is.

Németországnak a világgazdaságban érvényesül? önmeghatározásának egyik kulcsa a tudomány magas állása, a felhasználás-orientált kutatás és a fejl?dés. A tartományok és a központi hatalom közötti kompetenciazavar, illetve a totális túlreguláció nagyban bénítják az országot. A német paragrafus-?rület gátolja az ország teljesít?képességét. Azaz: minden politikusnak arra kell törekednie, hogy a régi törvényeket vagy egyszer?sítse vagy teljesen megsemmisítse.

Természetesen nem oldható meg minden probléma. De a legtöbb próbát ki fogja tudni állni az ország, hiszen a mostani fiatalok is képesek arra, amit a háború után véghez vittek el?djeik. Amire pedig szüksége van az országnak: bátorsága a változtatáshoz, józanság, energia és hozzá egy jó adag higgadtság.





© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány