Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Alapítványok
Stiftungen
von Gudrun Meyer
Focus, 1. Oktober 2005


A mecénás tipikus alakja nem létezik – derül ki abból a németországi felmérésb?l, amely idén vette el?ször górcs? alá az ottani alapítványokat. Néhány sajátosság ennek ellenére kimutatható: a modern mecénások egyre fiatalabbak, s alapítványukat nagy valószín?séggel inkább egy-egy specializált cél érdekében hozzák létre. Mivel az alapítványok a valós társadalmi problémákra mindig egy kis id?eltolódással válaszolnak, a Német Alapítványok Szövetségének elnöke, Hans Fleisch szerint Németországban a jöv?ben el?reláthatólag az oktatásügy területén is egyre több alapítványt fognak létrehozni.

A németek alapítvány-létrehozási kedve az utóbbi években megsokszorozódott: a létez? alapítványok közel felét az utóbbi 10 évben alapították, ez egyedül 2004-ben 852 alapítványt jelentett. Ez a tendencia várhatóan a továbbiakban is töretlenül él tovább, hiszen a következ? évek, évtizedek örökösödési hulláma még csak mostanra várható. Abban az esetben ugyanis, ha az örökös az öröklést?l számított két éven belül a megszerzett vagyont közcélú alapítványnak ajánlja fel, nem kell fizetnie örökösödési illetéket.

Németországban az alapítvány intézménye 1000 éves múltra tekint vissza: Lüneburgban 1127 óta a mai napig m?ködik az a Szent Benedek Kórház Alapítvány, mely rászorulók számára biztosít lakhatási lehet?séget. Augsburgban 1521-ben Fugger Jakab meggazdagodott keresked?ként hozott létre lakásokat szegény napszámosok és kézm?vesek részére. Halle an der Saaleban m?ködik a Francke tiszteletes által 1698-ban létrehozott, „Franckesche Alapítvány”, mely oktatási intézményt m?ködtet.

Ami az alapítványi célokat illeti: a német alapítványok 94%-át fordítják közcélra, ennek 34%-át szociális célokra, 14-14%-át kutatás- fejlesztésre, oktatás-nevelésre, valamint a m?vészet és kultúra támogatására, 6% jut személyes célokra, 3% a környezetvédelemre, s végezetül összesen 15% minden egyéb olyan célra, mint pl. az állatvédelem vagy a fejlesztési segélyezés.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány