Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Internetkontroll
Contr?ler Internet
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique, Novembre 2005


A második nemzetközi információs csúcstalálkozó is lezajlott. Az els?t még 2003 decemberében tartották Genfben, most pedig az ENSZ felkérésére Tunisz várta a vendégeket november 16–18-ig. Téma: Hogy tehetjük demokratikusabbá az internet ellen?rzését? A világháló egy amerikai találmány még a hidegháború idejéb?l. Eredetileg a Pentagon azért fejlesztette ki, hogy egy atomtámadás esetén a gyors kommunikáció segítségével el tudják kerülni a bajt, és hogy az így megmentett felel?s politikusok és a hadsereg gyors együttm?ködésével rögtön ellentámadást tudjanak indítani. Vinton Cerf, aki ez id?ben még Los Angelesben tanult, kutatócsoportjával az új kommunikációs forradalom el?készítésén dolgozott. Kés?bb 1989-ben a két fizikus, Tim Berners-Lee és Robert Cailliau létrehozták a WWW (World Wide Web) hipertextrendszert, melynek segítségével csak úgy szórni lehetett az információt.

1998 óta a világháló az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) vezetése alatt áll. Ez nem más, mint egy Los Angeles-i nonprofit szervezet, mely a kaliforniai törvények szerint m?ködik, és a kormány ellen?rzése alatt áll. Az ICANN vezérli a 13 „gyökérszervert”, amelyekb?l négy Kaliforniában, hat Washington közelében és egy-egy Stockholmban, Londonban és Tokióban üzemel. Az ICANN f? feladata a DNS (Domain Name System) irányítása (gyakorlatilag ezek az internetcímek), ami a böngészést segíti a hálón. Minden internetre csatlakoztatott gép rendelkezik egy IP-címmel (Internet Protocol), ami egy nehezen megjegyezhet? számbeli azonosító. A DNS ehhez rendeli a kívánt domainnevet (pl. hogy ne a sok számot kelljen beírni, egyszer?bb: www.polgariszemle. hu).

Eredetileg az ICANN feladata az internet stabilitásának biztosítása, a konkurencia fellendítése és egy állandó kapcsolat létesítése a világgal a politika fejl?dése végett – méghozzá konszenzus révén. De már jó ideje nincs konszenzus. Az internet amerikai uralma vitatott. Szeptemberben, még a tuniszi találkozó el?zetes genfi tárgyalásán, az Európai Unió egyhangúlag követelte az Internet vezetésének reformját, tudván, hogy 2006-ban lejár az a szerz?dés, amely az ICANN-t az amerikai kereskedelmi minisztériumhoz köti. Persze Washington minden változtatási javaslatot visszautasított. A véleményeltérésnek van egy geopolitikai dimenziója. Egy egyre inkább globalizált világban, ahol a kommunikáció stratégiai nyersanyaggá vált, a kommunikációs hálózatnak alapvet? szerepe van. Az internet ellen?rzése, mint hatalom, dönt? stratégiai el?nyt jelent. Elméletben így az Egyesült Államok korlátozhatja az egyes oldalakhoz való hozzáférést bármely ország számára. Ha akarják, lefagyaszthatják akár az összes elektronikus postát is. Eddig nem tették meg, de megvan rá a lehet?ségük. És csupán ez aggasztja a legtöbb országot, amelyek legszívesebben létrehoznának egy saját, független szervet.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány