Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Háború az evolúció körül
The War Over Evolution
By Richard Lewontin
The New York Review of Books, October 20, 2005


Az evolúciós biológia fejl?dése két, egymással ellentétes reakciót váltott ki, melyek közül mindkett? veszélyt jelent tudományos legitimációjára. Az els? vallási meggy?z?déseken alapszik, s a tudományághoz alapvet? ellenérzéssel közelít, ambícióit az élet (s különösen az emberi lét) folyamatának megértésére alapvet?en elítéli. Az iskolai oktatásra csak saját elméleti rendszerét tartja alkalmasnak. A másik, alapvet?en akadémiai körökben népszer? szemlélet egyetlen és átfogó magyarázatot kíván hozzárendelni az emberi fejl?déshez és történelemhez, Darwin tanainak hangsúlyozásával és az elmélet nem csupán tudományos, de filozófiai propagálásával. Így fut neki immár a sokadik összecsapásnak az evolúció- teremtés vita.

A kérdés politikai harccá terebélyesedése tulajdonképpen sajátosan amerikai jelenség, és ez újabb példája az angolszász különbségeknek a kontinentális Európához viszonyítva. Ennek megfelel?en a kérdésre adott válaszok is különböznek az öreg kontinens iránymutatásaitól. A ma népszer? filozófiák nem vitatják, s?t hangsúlyozzák az élet fejl?dését és átalakulását, azaz az evolúciós folyamatot. Ám e mögött feltétlenül az elrendeltetést és egy fels?bbrend? terv létezését húzzák alá. Ez – bár gyakorlatilag nem jelenti a keresztény tanok elhagyását – egyel?re még nem számít széles körben elfogadott teóriának. Hívei szerint ugyanakkor a teljesen materiális alapokon nyugvó eredetmagyarázat nem csupán rendkívül nehezen elképzelhet?, de a jelenre és a jöv?re nézve káros is, hiszen egy genetikai mutációk eredményeként született fajnál a morális megfontolás sem várható el a társadalomban. Ebb?l a szemszögb?l nézve az evolúciónak a biológiai fejl?dés mellett a szociális, kulturális és politikai fejl?dés is szerves részét képezi.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány