Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Végre, egy okos iraki stratégia
Finally, a Smart Iraq Strategy
By Fareed Zakaria
Newsweek International, October 24, 2005


Lenne egy új ötletem a Bush-adminisztráció számára. Adjunk érmet annak, aki tényleg jó munkát végzett. Az els? jelöltem a kitüntetésre Zalmay Khalilzad, az Irakba akkreditált amerikai nagykövet lenne, aki a múlt héten rávette a legjelent?sebb szunnita csoportosulást, az Iraki Iszlám Pártot, hogy állapodjon meg a síita és kurd vezet?kkel az új iraki alkotmány módosításait illet?en. E módosításokról pedig a december 15-én összeül? új parlament határoz majd. A megállapodás jelent?sége azonban beárnyékolta a szombati iraki alkotmányról tartott népszavazásét, ugyanis ha a népszavazás nem jut sikerre, akkor újra kell írni az alkotmányt, ha pedig sikerre jut, akkor újra lehet írni azt. Így míg a média teljes figyelmét az alkotmányról szóló népszavazás felé fordította, addig a szunnita, síita és kurd politikai vezet?k már a decemberi parlamenti választásokra készül?dtek – még az alkotmányt alapvet?en elutasító szunnita csoportok is. Nem is csoda, hiszen a már megszövegezett alkotmány számos kérdésben a következ? parlamentre bízza a végs? szót az állami berendezkedést illet?en. Így egyik passzusa azt tartalmazza, hogy az állam olajbevételeit el kell osztani a régiók és a szövetségi kormányzat között, ezek pontos arányainak meghatározását azonban az új parlament jogkörébe utalja.

A Khalilzad által folytatott diplomácia azonban csupán egy részét képezi a kormányzat Irak-politikájában végbemen? változásnak, mely már az elmúlt évben érzékelhet? volt, azonban csak a Bush-kormányzat újbóli hivatalba lépését?l gyorsult fel igazán. Az Irakkal kapcsolatos politika sokkal kevésbé ideologikus, sokkal inkább pragmatikus. Ugyanis a hadsereg szétoszlatása és a Báász Párt eltávolítása után most a stratégia legfontosabb eleme, hogy a szunniták visszakerüljenek a politika f?áramába. Korábban alábecsültük a törzsi vezet?k szerepét, most velük szövetkezünk a béke és a stabilitás érdekében. Az alapvet? stratégia az lett, hogy az iraki csapatok és a helyi vezet?k vállvetve szállnak síkra a rend helyreállítása érdekében. Irak azonban még mindig rossz állapotban van. A probléma most nem az amerikai kormányzatnál keresend?, hanem az irakinál. Bebizonyosodott, hogy Ibrahim Jaafari egy szalonképes, ám eredményeket felmutatni képtelen miniszterelnök, aki egy tehetetlen kormány élén áll, melyben a koalíciót alkotó pártok megállás nélkül vitatkoznak. A decemberi választások minden bizonnyal egy keménykez?bb kormányt eredményeznek majd.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány