Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A tanítás megtérülése a többi diplomás szakmához képest
The Rate Of Return To Teaching: How Does It Compare To Other Graduate Jobs?
By Peter Dolton and Tsunk-Ping Chung
National Institute Economic Review, No. 190, October 2004


A feladat, hogy a végzett hallgatók megfelel? arányát a tanári pálya felé irányítsuk és tovább képezzük ?ket, ma rendkívül nagy problémát jelent a brit kormány számára.

Az 1980-as évek elejét?l a fels?oktatásba felvett hallgatók száma rapid gyorsasággal emelkedett. Ennek ellenére a végzettek elhelyezkedési tendenciái miatt a diplomás tanárok számában jelenleg hiány lép fel. Nem véletlen tehát, hogy a munkaer? képzése és megtartása a tanári, s különösen az állami alkalmazású oktatói pályán napjaink politikai figyelmének egyik középpontjában áll.

Az okokat nyilvánvalóan a javadalmazás kérdésében kell keresnünk. Ha szemügyre vesszük a hivatásos oktatók javadalmazásának rendszerét, nagyrészt érthet?vé válik a fiatalok kedvetlensége. Nem meglepetés, s?t köztudott: az elmúlt negyven esztend?ben a tanári munkakör javadalmazása volt szinte az egyetlen (közalkalmazotti), amely nem n?tt jelent?s mértékben.

Emellett a tanári pálya ’kifizet?dése’ függ a nemt?l is: a férfiak ugyanazért a tanári munkakörért legtöbbször kevesebbet kapnak, mint a n?k (ez egyébként évtizedeken át éppen fordított felállásban volt jellemz?). Mára már a tanárok jelent?s többsége n?, ami a brit történelemi tapasztalatok alapján mindenképpen új fejlemény.

Csupán ennek az egy differenciának köszönhet?en az oktatói karrier jelent?sen vesztett versenyképességéb?l az elmúlt évek alatt. Csupán er?síti a tendenciát, hogy az aktív tanárok közül is egyre nagyobb számban hagynak fel eredeti szakmájukkal, s fejezik be a tanítást más lehet?ségek után nézve.

Rendkívül fontos, hogy az egyetemi oktatók az arra hajló és érdemes hallgatókat az eddiginél jobban ösztönözzék a tanári pályára – hiszen a foglalkozásról szóló döntés a legtöbb esetben az egyetemi évek alatt születik meg a diákok fejében.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány