Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az Egyesült Királyság fels?oktatásának mélyül? társadalmi-gazdasági szakadéka
The Widening Socio-Economic Gap In UK Higher Education
By Fernando Galindo-Rueda, Oscar Marcenaro-Guiterrez and Anna Vignoles
National Institute Economic Review, No. 190, October 2004


Az 1990-es évek második felében az egyre szélesebb kör? tandíjak bevezetése megnehezítette a szerényebb anyagi hátter? diákok továbbtanulását Nagy-Britanniában. Ezt követ?en számos megfigyel? azt jósolta, hogy drámaian csökken majd a fels?oktatásban továbbtanuló fiatalok aránya. Minden kritikus egyetértett abban a várakozásban, hogy a jelentkez?k száma hirtelen és nagymértékben csökkenni fog, és ez különösen igaz lesz a társadalom szegényebb rétegeire.

A legtöbb közgazdász és oktatási szakember ugyanakkor egyetért abban, hogy ez a probléma nem gyökereiben érinti a fels?oktatási szektort, hanem részben visszavezethet? a különböz? rétegeket képvisel? diákok eltér? szándékaira, ambícióira. A szegényebb és módosabb diákok fels?oktatási részvételében az is fontos szempont, hogy el?bbiek kevésbé táplálnak ambíciókat a drága diploma-programok és hosszabb távon a ma divatos szakmák iránt.

A magasabb anyagi követelmények éppenséggel a fels?oktatás színvonalának és egyenl?ségi elvének meg?rzéséhez is hozzájárulhatnak, amennyiben a szektor megbízható és biztos anyagi forrásai nem teszik szükségessé a hallgatói kapacitás sz?kítését és/vagy a bekerülés nehezítését.

A fiatalok továbbtanulási kedve – függetlenül annak orientációjától – növekszik. 2001-ben jelent?s mértékben többen szerettek volna bekerülni a fels?oktatásba, mint 1994-ben. És ez a kedv független minden társadalmi rétegt?l és egyéni gazdasági helyzett?l. S?t, a jelenség különösen a szegényebb csoportokra jellemz? (leginkább minden bizonnyal azért, mert els?dleges szükségük, hogy saját helyzetükön javítsanak)! Mindazonáltal a szegényebb régiók kétségtelenül elmaradnak a gazdagabbaktól a fels?oktatásba „küldött” képvisel?ik számát tekintve. Az is tény, hogy a régiók/környékek szelete a fels?oktatásban egyre inkább összefügg az adott régió átlagos jövedelmével, s ez a kisebb részvétel irányába tolja a szerényebb helyzet? területeken él?ket. Nagyon fontos azonban figyelembe venni, hogy ez a tendencia el?bb jelentkezett és kezdett meger?södni, mint hogy bevezetésre kerültek a magas tandíjak a fels?oktatásban. És ez egy kulcskérdésre adott kulcsfontosságú válasz, ugyanis cáfolatot jelent azokra a kritikákra, amelyek a tandíjakat tartják a fels?oktatás társadalmi aránytalanságai f? okának. A szegényebb rétegek problémái a fels?oktatással már jóval az oda történ? belépés el?tt keletkeznek. S ezek azok az okok, amelyek további kutatásokat igényelnek.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány