Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért dolgoznak az amerikaiak túlságosan is keményen?
Why Americans Are Working Too Hard
By Michael Mandel
Business Week, October 3, 2005


Az amerikaiak jelent?s része tökéletesen ösztönszer?vé silányult kiegészít? tevékenységek – autószervizelés, gyermekek iskolába vitele, fürd? – mellett gyakorlatilag megszakítás nélkül dolgozik. A diplomás amerikai férfiaknak ma 31%-a dolgozik heti 50 óránál többet, míg ez az arány 1980-ban csupán 22% volt. Az amerikai feln?tteknek több mint 40%-a alszik napi 7 óránál kevesebbet a munkanapokon, mely 2001-ben még csak 31% volt. Legtöbbjük reggelijét, s?t az ebédet is munkaasztalán fogyasztja el (60%, ill. 34%). Az id? megtakarítása érdekében a legtöbb beszélgetés már mobiltelefonon keresztül és menet közben folyik, de az e-mailek intézése az egy helyben töltött id?t is terheli. A különbség, amely hagyományosan fennáll a munkahely és az otthon között, lassan képlékennyé válik.

Az elmúlt 25 évben az információs forradalom mintegy 75%-kal növelte a termelékenységet. A logika tehát azt mondatná velünk, hogy a technológiai alapú termelékenységnövekedéssel párhuzamosan csökkenhet a munkaórák száma is – ahogy ez a történelem korábbi szakaszaiban is tapasztalható volt. Mégis, amíg a technológia id?megtakarítóvá válik, mindenki csak többet és többet dolgozik. A kialvatlan szemek betegsége pedig leginkább éppen a legmagasabban képzetteket éri el. Érdekes ellentét, hogy 25 évvel ezel?tt az 50 óra feletti, túlzott munkaid? éppen a legalacsonyabban képzett, kétkezi munkásokat érintette, s ez mára tökéletesen a visszájára fordult.

A felismerés, hogy az ún. „munkába ragadás” a vállalati szférában már-már betegessé vált, egyre inkább konszenzusosan elfogadott ténnyé válik. A probléma az, hogy a gazdasági sikerhez ma rendkívül gyors reflexiós és kommunikációs valamint együttm?ködési készségre van szükség – tekintet nélkül az országhatárokra. Az új ötletek, projektek, áruk és szolgáltatások az eddiginél nagyságrendekkel több embert és vállalatot tömörítenek globális hálózatokba, s az nyer, aki mindebben képes a folyamatos részvételre.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány