Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az innováció 10 arca
The 10 Faces of Innovation
By Tom Kelley and Jonathan Littman
Fast Company, October 2005


A tanulni vágyó személyiség

Az egyének és a szervezetek egyaránt folyamatosan igénylik az új forrásokat tudásuk kiterjesztése és növelése érdekében. Ebben egyáltalán nem számít az, hogy adott szervezet mennyire sikeres éppen, mert elégedettségr?l – pláne önelégültségr?l – soha nem lehet szó. A világ gyors ütemben változik, és a ma nagy ötlete talán a holnap anakronizmusával egyenl?. Az ember, aki elsajátítja a folyamatos tanulás fontosságát, és képes megkérd?jelezni saját világszemléletét is, csak ? tud újabb ablakokat nyitni a világra.

1. Az antropológus

Az antropológus új tudást és ismereteket gy?jt a szervezeten belül, megismerve az emberi környezet magatartásformáit, és kitapintva, hogyan függ össze az ember a termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint közösségi terekkel.

2. A kísérletez?

Aki új ötletek prototípusait dolgozza ki folyamatosan, tanulva a mindenkori hibákból. Sikert kalkulál, megállapítva a rizikó esélyét.

3. A „beporzó”

Olyan ötleteket, folyamatokat keres és talál más iparágakban vagy akár más kultúrákban, amelyek a saját üzlet fellendítésére is alkalmasak. Igazi nyitottságot és széles látókört igényel, mellyel jelenleg talán leginkább a kelet-ázsiaiak rendelkeznek.

4. A gátfutó

Tudja, hogy a sikerhez vezet? út komoly akadályokon át vezet, és képes kifejleszteni a megfelel? stratégiákat a közelg? nehézségek semlegesítésére.

5. Az együttm?köd?

Segít összehozni a különböz? munkaterületen dolgozókat, hogy alkossanak eklektikus csoportokat. Ezáltal lehet?ség nyílik új kombinációk, új multidiszciplináris kombinációk létrehozására is.

6. A rendez?

Nem csupán eggyé olvasztja a tehetséges stábot, de abban is segítséget nyújt, hogy a tehetségek kés?bb saját aranyifjaikat – részlegeiket vagy munkacsoportjaikat – is kinevelhessék.

7. A tapasztalatok építésze

Elkerülhetetlen, nélkülözhetetlen tapasztalatokat aknáz ki, melyek a termék vagy szolgáltatás puszta anyagi létén túl a vásárlóknak egyes mélyebb – akár érzelmi – igényeit is kielégítik.

8. A környezetdesigner

Olyan teret hoz létre a munkafolyamatokhoz, amelyben az innovációs csapat tagjainak minden lehet?ségük megvan a lehet? legszínvonalasabb munkára – beleértve a pszichikai és materiális környezetet egyaránt.

9. A gondvisel?

Az egészségügyi hivatalhoz hasonlóan építi ki a vásárlók rendelkezésére álló utólagos gondoskodást, amely az egyszer? áru vagy szolgáltatás nyújtása mögött áll. A jó gondvisel? el?re látja a vásárló szükségleteit és már el?re gondoskodik azok kiszolgálásáról.

10. A mesemondó

Bels? morált és küls? tudatosságot egyidej?leg épít ki, amelynek az emberi értékeket középpontba helyez?, meggy?z? és imponáló narratívák képezik az alapját. Szükség van az alapvet? értékek és az adott szervezetben specifikus kultúrák meger?sítésére.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány