Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A globális nyugtalanság Johnson-féle törvénye
Johnson’s Law of Global Worry
By Paul Johnson
Forbes Magazine, November 1, 2004


Az emberi jellem egyik legfontosabb meghatározója a nyugtalankodásra való készség. Az id?k megtanították az embert, hogy mindig legyen kész aggódni. A politikusok és az üzleti világ egyaránt vajmi kevés id?t tölt az emberi aggodalom figyelembevételével. Különösen igaz ez napjaink nagy, globalizálódó vállalataira. Pedig az aggodalom és a kételyek napjaink tömegeinek döntéseiben játszanak fontos szerepet. A kétségekkel teli vállalati alkalmazott, mint a lánc egy szeme az alapokhoz való visszatérést, az újbóli önvizsgálatot javasol, amely törekvés megosztottságot szül. A szervezet pedig a problémával való szembenézés helyett inkább koncentrálni próbál eredetileg meghatározott feladataira. És az aggodalom újra és újra megjelenik.

Igaz ez a társadalomra is. Napjaink legfontosabb aggodalomkelt? fejleményei a népességrobbanás, az energiakészletek kiaknázása. Az emberek aggódnak, amiért a demográfiai tendenciák élesen ívelnek fölfelé, s bár az ember a korábbinál jóval hosszabb ideig él, ma már jóval több id?set kell eltartania egy fiatalnak, mint egykoron. Másrészt félünk az energiaforrások kiapadásától, ugyanakkor ez a félelem periodikusan tér vissza a történelemben az 1850-es évekt?l kezdve. Miért térünk vissza id?r?l id?re az aggodalomba? Mert talán ez maradt az egyetlen lehet?ség arra, hogy önmagunkkal, egymással tör?djünk.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány