Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Házárak és növekedés Észak-Amerikában
Housing Prices and Growth in North America
By Dawn Holland & Olga Pomerantz
National Institute Economic Review, No. 193. July 2005


Észak-Amerika két legnagyobb gazdaságában egészséges ütem? fejl?désnek lehettünk tanúi 2005 els? negyedéve folyamán. Éves id?tartamra vetítve az Egyesült Államok GDP-je 3,7 százalékos növekedést mutatott, míg Kanadában ez a mutató 3,25 százalékos volt. Az amerikai gazdaság növekedése így tovább csökkent, hiszen sorozatban ez a negyedik csökken? tendenciát mutató negyedév. A mexikói GDP-növekmény 2,4 százalékra mérsékl?dött az elmúlt év utolsó negyedévi 4,9 százalékos szintjér?l, ami 2005 els? negyedévében szintén hozzájárult a NAFTA-országok GDP mutatóinak 2004 els? negyedéhez viszonyított romlásához. Számításaink szerint Észak-Amerika vezet? gazdaságainak b?vülése a 2004-ben mért adatokhoz képest 0,5 százalékponttal, 3,7 százalék körülire fog mérsékl?dni a 2005-2006-os évek folyamán.

A régió országaiban a b?vül? hazai kereslet a GDP növekedésének motorja. A jövedelmek er?teljes növekedése, a dráguló ingatlanárak és az alacsony inflációs ráták mellett az els? negyedévben ugrásszer?en növekedett a magánszektor fogyasztása (az Egyesült Államokban éves szinten 3,6, Kanadában 3,9 százalékkal), mely téren további b?vülés várható 2005. és 2006. folyamán). A GDP növekmény mögött álló másik hajtóer? az üzleti befektetések folyamatosan magas szintje (egy évre vetítve 10,9 százalék az Egyesült Államokban és 8,25 százalék Kanadában). Mindkét országban a hazai kereslet további er?teljes növekedésével számolhatunk, melyhez nagymértékben hozzájárul a lakásépítési kedv várható csökkenése, és a kormányzati kiadások növekedése.

Ami a küls?szektort illeti, mindkét ország gyengébb mutatókkal kezdte az évet, ami az ingadozó valutaárfolyamoknak és a közszükségleti árucikkek áraiban végbemen? drasztikus változásoknak tudható be. Az alacsony export visszavetette a termelést az Egyesült Államokban (2004 második negyedéve és 2005 els? negyedéve között 5 százalékkal), míg a magánszféra növekv? fogyasztási kedve jelent?s importnövekményt eredményezett (éves szintre vetítve 9,5 százalék 2005 els? negyedévében). A vizsgált id?szakban Kanadában a folyó fizetési mérleg többlete 5 százalékról 1 százalékra mérsékl?dött, mivel a kanadai dollár er?södött az amerikaihoz képest, így az export csupán 4,4 százalékkal, míg az import 10,7 százalékkal növekedett. A második negyedév els? két hónapja nem mutat jelent?sebb növekedést az export terén, így a következ? két évben Kanadában is a bels? kereslet lehet a gazdasági növekedés f? mozgatórugója.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány