Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A törvénytelenek befogadása
Embracing Illegals
By Brian Grow
Business Week, July 18, 2005


Az amerikai vállalatok számára egyre nagyobb dilemmát jelent a több mint 11 millió illegális bevándorló foglalkoztatása. Két évtizeden át e csoport szinte végig a közfigyelem középpontjában volt – els?sorban negatív okok miatt. Megjelenésük lefelé irányuló nyomás alá helyezte a munkáltatói szektort a bérezések terén, ugyanakkor új igények megjelenését jelentették az iskolák, a kórházak és más közszolgáltatások irányába. A nagyobb adóktól és szociális terhekt?l való félelem a lakosság és a helyi szint? hivatalnokok szemében egyre inkább egy bevándorló-invázióval kapcsolódott össze, amely f?leg Mexikóból irányult Alabama, Georgia, Észak-Karolina és Tennessee államokba. A farmerek, vendéglátósok, kisipari üzemek és mások egyre er?teljesebben követelték a hatóságoktól a folyamat megállítását.AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK SZÁRMAZÁSI ARÁNYA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Mexikó57% (5,9 millió)
Más latin-amerikai ország24% (2,5 millió)
Ázsia9% (1 millió)
Európa és Kanada6% (0,6 millió)
Afrika és egyéb4% (0,4 millió)Más oldalról megközelítve a problémát, az illegális bevándorlók a gazdasági növekedésnek egy kiaknázatlan potenciálját jelentették és jelentik. Az elmúlt években számos szektor nagyvállalatai – így bankok, biztosítók, jelzálog-hitelez?k, hitelkártya cégek és mások is – úgy döntöttek, hogy e 11 milliós réteg túlságosan nagy fogyasztói csoportot képez ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják. Röviden tehát: a sokszor elmérgesed? politikai vitával egy id?ben a gazdaság szerepl?i új célcsoportra leltek a Venezuelából és más országokból érkez?, illegális bevándorlókban. A cégek nyitása ezen új csoport felé természetesen esetenként eltér?. A Wells Fargo például több mint félmillió dél-amerikai folyószámlát kezel, melyek többsége – ahogyan ezt ?k is tudják – illegális bevándorlóké. A WellPoint a mexikói és a guatemalai konzulátusokon m?ködtet külön egészségbiztosító kirendeltséget, miután felbuzdultak egy magán telefontársaság (U.S. Sprint Corp.) sikere nyomán. Egyes vállalatok, mint a Kraft Foods nemcsak, hogy nem érdekl?dik különösebben ügyfeleik státusza után, de els?számú célcsoportjának eleve az újonnan betelepült spanyolajkú lakosságot tekinti. Tájékoztatásuk szerint, vásárlói körül mintegy felét adják az illegális bevándorlók. „Ott kell horgásznunk, ahol a halak vannak” – fejti ki üzletpolitikáját Robert Simpson, a cég vezet?je, miután külön spanyolnyelv? kirendeltségeket is megnyitottak a bevándorlók által s?r?n lakott területeken.

Az Egyesült Államok bevándorlás-politikai problémái ennél természetesen bonyolultabb megoldásra várnak. Ugyanakkor a vállalati szféra fentebb bemutatott tevékenysége mélyítheti a válságot abban a tekintetben, hogy a feketegazdaságnak egyfajta legitimitást kölcsönöz egy sokmilliós réteg fogyasztóként való elismerésével – akiknek a valóságban joguk sem lenne Amerika területén tartózkodni. Mindennek a gazdasági hatása megkerülhetetlen lehet. A bevándorlók száma, amely 10-r?l nemrég emelkedett 11 millióra, még több építési engedély-kérelemmel, iskolákba történ? beiskolázással és a külföldi átutalások megsokszorozódásával jár együtt. Másrészt a szakért?k arra is felhívják a figyelmet, hogy az illegális bevándorlók legnagyobb részét adó spanyol ajkú csoportok az Egyesült Államok népességnövekedésének els?számú letéteményesei, s mintegy 700.000 új fogyasztót jelentenek évente (ebb?l mintegy 600.000 az adott évben, újonnan bevándorolt).

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány