Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A család, amely a bombát építette
The Family that Built the Bomb
Könyvismertet?
By The Family that Built the Bomb
Business Week, May 23, 2005


Könyv: Jennet Conant: 109 East Palace – Robert Oppenheimer and the Secret City of Los Alamos; Simon & Schuster, 2005. július 10.

Korábban a Manhattan Projektet mindig úgy képzeltem el, mint ahol összeülnek a világ legjobb és leghíresebb fizikusai, hogy saját tudományterületük határainak feszülve létrehozzák a felülmúlhatatlan tömegpusztító fegyvert, az atombombát. Az igazság azonban mindett?l messze jár. A bomba születése valódi dráma, amely terhes az emberi tulajdonságoktól, er?t?l és törékenységt?l – tudhatjuk meg Jennet Conant frissen megjelent könyvéb?l. A szerepl?k, ennek a különös folyamatnak a játékosai: tudósok, katonák, m?szaki alkalmazottak és családjaik, akik mindannyian együtt élték meg a bomba születését a titokzatos Új-mexikói sivatagban. Vajon ki gondolta volna közülük, hogy egyszer még az ? munkájuk eredményének tulajdonítják majd a híres, világháborút követ? „Baby Boom”-ot? Vagy hogy a katonai projektek ellen fellép? n?mozgalmak egyszer még iskolák, templomok, könyvtárak és rádióállomások alapítására veszik rá az egykori Los Alamos-i projektvezet?t, Leslie R. Groves tábornokot? Pedig mindez ma már történelem.

A könyv címe a folyamatot menedzsel? központi iroda címére utal, amely Santa Fe városában volt és a projekt kapujaként szolgált a külvilág felé. A kötet f?szerepl?je azonban J. Robert Oppenheimer, aki szerz? szerint egy személyben tette egyáltalán lehet?vé mindazt, ami a projekt eredményeként megvalósult. E géniuszról azóta könyvek légiói jelentek meg, Conant azonban új szemszögb?l közelíti meg a kulcsszerepl?t is (ebben minden bizonnyal komoly segítségére volt, hogy nagyapja, James B. Conant a Manhattan Projekt egyik adminisztrátora volt). Az újszer? megközelítés lényege, hogy a szerz? bemutatja Oppenheimer családjának megkerülhetetlen szerepét a projekt sikerében. Sok esetben feleségén, Kittyn keresztül menekült meg a külvilág er?teljes érdekl?dése és az ellenséges szándékok, a kommunisták el?l. A tervben részt vev? tudósok és katonák közötti állandó feszültséget szintén e mindezidáig rejtett szerepl? oldotta fel Oppenheimer környezetében. Akinek egyébként – bár szüksége lett volna rá – még így sem adatott tökéletesen megfelel? környezet a munkára, köszönhet?en bels? vívódásának a bomba sorsát illet?en, valamint küls? tényez?knek, mint az állandóan szimatoló Joe McCarthy szenátor vagy a professzor els? számú riválisa, Teller Ede.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány