Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A keményfiú
Hard Nose
By Karen Lowry Miller
Newsweek International, October 25, 2004


A korábbi portugál miniszterelnök, az Európai Bizottság új elnöke José Manuel Durao Barroso életének legnagyobb kihívása kezd?dik. Deklarált célja, hogy elnöksége els? napjával megkezdje az európai gazdasági szisztéma reformját.

A Lisszaboni Folyamat 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasági övezetévé kívánja tenni az Európai Uniót. Ugyanakkor azonban a térség nem mondhat le környezeti színvonaláról és szociális jólétér?l, amelyeket az elmúlt évtizedekben alapozott meg. A jelenlegi tendenciák szerint azonban a gazdasági növekedés lankad, míg az életszínvonal terén növekedés észlelhet?. Az id? pedig érett a továbbgondolkodásra.

A Kína és India által diktált árverseny folyamatosan egyre élesebbé válik. Az Európai Parlamentben, a Bizottságban és más vezet? testületekben többségben vannak a jobbközép er?k, s a reformkit?zések csendes többségi támogatást élveznek. A leveg?ben egy „most, vagy soha” hangulat uralkodik – számol be egy dán EU-parlamenti képvisel?n?. És ezzel Barroso is egyetért. Állítása szerint az új Európai Bizottságot nem valamiféle közös ideológia, annál inkább a közös tettrekészség jellemzi majd.

Az új elnök reformernek tartja magát, és hangsúlyozza, hogy a hagyományos bal- vagy jobboldali politika ma már nem elégséges a sikerhez. Atlantisa, modern politikusnak tartja magát nem csak ?, de környezete is, aki az európai integráció kérdéseit betéve ismeri, lévén éveket töltött benne hazájának (egyik) vezet?jeként. Ugyanakkor elutasítja azokat a javaslatokat, amelyek az amerikai gazdasági modell nagymérték? átvételét sürgetik Európa számára. Novemberben saját kez?leg publikálja terveinek vázlatát, majd a kidolgozott anyagot Januárban nyújtja be az Európai Parlamentnek.

Barosso modelljének sok szempontból tekinthet? a francia Jaques Delors. Delors 1985 és 1995 közöti elnöksége idején dönt? reformokért harcolt – eleinte kevés reménnyel, utólag azonban nagy sikerrel (Euro). ? azonban – Barrosoval ellentétben – nem volt kompromisszumos megoldás az európai nagyhatalmak között, és intézkedéseit hazájában is, máshol is er?sen támadták. Az új elnök ehhez képest most el?nyb?l indul: jobb- és baloldal, kis és nagy tagállamok számára egyaránt elfogadható személyiségnek t?nik. A nemzetközi élet szempontjából emellett az is fontos, hogy nem lát összeférhetetlenséget európaiság és atlantizmus között (lásd: az iraki háborút megel?z? azori csúcs Bushsal, Blairrel, Aznarral).

Egy ehhez hasonló „hidakra” képes EB-vezet?vel Európa minden bizonnyal jobban jár, mint a tisztségre a szocialisták által jelölt belga Guy Verhofstadttal, aki totálisan szembehelyezkedett mindenféle nemzetközi támadással Irak ellen.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány