Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Visszaszámlálás az olvadáspontig
Countdown to Meltdown
By James Fallows
The Atlantic Monthly, July/August 2005


’Jegyzet’

Uram,

Eljött az id?, hogy körültekint?en elgondolkozzunk a következ? esztend?r?l. Jelenlegi helyzetünk különlegesen ígéretes, ám ezzel egyidej?leg különlegesen nehéznek is t?nik. Az ígéret megcsal bennünket, amennyiben azt állítja, hogy Ön megnyeri a választásokat. Ez hazugság, hiszen a politikában semmire sincs garancia. Így csupán annyit állapíthatunk meg, hogy jelenlegi tudásunk és ismereteink alapján Önnek igen jó esélye van rá, hogy az Egyesült Államok negyvenhatodik elnöke legyen. Ugyanakkor Ön lehet a polgárháború óta az els? olyan vezet?je a nemzetnek, amelyet nem a Republikánus vagy a Demokrata Párt jelölt e tisztségbe. Ez egyúttal az egyik legfontosabb el?nye is. Azzal, hogy létrehozta új pártunkat, egyúttal elnyerte annak elnökjelöltségét is, valamint maga mögött tudhatja a szervezet teljes támogatását – szemben riválisaival.

A különleges nehézség, amilyennek ez a bizonyos következ? esztend? ígérkezik, szintén érzéki csalódás, amennyiben azt sugallja, hogy Önnek feltétlenül gy?znie kell. Elvégre 164 év története bizonyítja a kétpártrendszer rendíthetetlenségét. Márpedig kérdéses, hogy ez-e a megfelel? alkalom az újításra, hiszen Franklin Delano Roosevelt 1933-as sikere óta talán most függ a legtöbb a hivatalba lép? adminisztrációtól. Amennyiben komolyak a szándékaink, akkor az el?ttünk álló kihívás nem csupán a gy?zelem megszerzésér?l szól, hanem hogy utat találjunk a gazdasági problémákkal való sikeres szembenézésre. Ez a legfontosabb feladatunk: hogy a majdani kampány legkülönböz?bb részei számára egységesen gazdasági háttérprogramot tudjunk alkotni. Nem a részletekr?l beszélek – arra itt és most nem lenne elegend? hely, s nyugodtan rá is hagyhatjuk azokat a szakpolitikusainkra. De egy egyszer? lista a tennivalókról nélkülözhetetlen. Úgy kell hozzálátnunk ehhez a kampányhoz, mint az utolsó és egyetlen esélyhez arra, hogy Ön az Ovális Irodába kerüljön.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány