Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Könyvkritika: Budapest ostroma
Krisztián Ungváry: The Siege of Budapest; Yale University Press, 2005.
By John Lukacs
The New York Review of Books, April 7, 2005


Miután Sztálingrád, Varsó vagy Berlin kulcsfontosságú ütközeteit szinte minden részletükben megismerhettük kiváló szerz?k kiváló könyvei által, a most megjelent kötet Budapest ostromáról igazi kincs a hadtörténet és a történelem iránt érdekl?d?knek – szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt.

Ungváry Krisztiánnak azonban van egy ennél jóval komolyabb érdeme is. Nem csupán hadtörténetet írt ugyanis, hanem egy civil, politikai és szociológiai rekonstrukciót a mocskos és aljas drámáról, amely egy méltán nagyhír? európai f?város porba döntéséhez vezetett – mégpedig a szellem és az egzisztencia háborúba állításával, amely harcot képezett a harcban. A kötet egy világfordító esemény hátterében is az életeket látja s láttatja, amely lehet?vé teszi, hogy feltegyük a kérdést: vajon tényleg nem létezhet ennél jobb világ?

Ma már csupán igen kevés szemtanúja él Budapest ostromának, s közülük is a legtöbben szétszóródtak a világban. Napjainkat generációk választják el a történtekt?l. Ezért is vettem a bátorságot, hogy ajánlót írjak Ungváry kötetér?l, hiszen magam is átéltem az annak tárgyául szolgáló id?ket. Persze, ez nem csupán helyzeti el?nyt, de komoly nehézséget is okoz, mert saját emlékeinkr?l a pszichológiában jól ismert gátlásokkal és szeszélyes emlékezettel beszélhetünk.

Budapest sok szempontból más volt, különbözött az elmúlt években már feltárt és széles körben megismert második világháborús ütközetekt?l. Talán ennek a különböz?ségnek, különlegességnek is tulajdonítható, hogy a magyar nép máig nehezen néz szembe az ország akkori történetével, az 1944–45-ös id?szakkal. Jelképezi ezt azoknak az ódon házaknak a tömkelege, melyek máig magukon viselik a gépfegyvert?z nyomait szerte Budapesten. Az új könyv ereje és fontossága így nehezen túlbecsülhet? a közönség számára.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány