Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Amit Bush és Kerry kihagytak
What Bush and Kerry Missed
By Fareed Zakaria
Newsweek International, October 25, 2004


Az elnökjelölti viták országszerte kedveltek érdemi mivoltukért és sok esetben leleplez? jellegükért. Az idén – bár joggal vártunk rá – mégsem tapasztalhattunk érdemi vitát Bush és Kerry között a külpolitika terén. Csak és kizárólag Irak terén, annak ellenére, hogy pár ezer mérföldre egy új világ van kialakulóban. Egy olyan világ, amelynek a fogadására az Egyesült Államok ma nincs felkészülve.

Az elmúlt 500 évben két igazán jelent?s hatalmi er?eltolódás zajlott le a világban. Az els? Nyugat-Európa felemelkedése a XVII. században, a másik az Amerikai Egyesült Államok üstököse a polgárháború és az I. világháború között. Ma már azonban a kiegyenlít?dés születését éljük meg, els?sorban Kína felemelkedésével, amelynek hatásai már eddig is jelent?s befolyást gyakoroltak a világ történéseire. Az Egyesült Államok számára gazdasági, munkaer?- és biztonság szempontjából egyaránt kulcsfontosságú, hogy ezt a helyzetet megértse és kezelni tudja. Kína felemelkedése ugyanis nem kevesebb, mint a belátható jöv? legfontosabb tényez?je. Ne felejtsük el, hogy ez a tényez? már ma is a világ negyedik legnagyobb gazdasága, amely 3-4-szer gyorsabban növekszik az els? háromnál. Több árucikk tekintetében már ma is a világ legnagyobb import?re, más termékek esetében a legnagyobb exportot mondhatja magáénak. Mindennek tetejébe hamarosan a világ legnagyobb vállalatainak otthona lesz.

Mindeközben csendesen növekszik India is. India, amely méreteib?l, népességéb?l adódóan a jöv? ázsiai egyensúlyának egy másik meghatározó tényez?je lesz. Kelet-Ázsia mai felemelkedése egy harmincéves folyamat, nem csupán a legutóbbi id?k fejleménye. Az ázsiaiak a világ legnagyobb megtakarítói, s megtakarításaik már napjainkban is az Egyesült Államok költségvetési deficitjének fedezeteként szolgálnak.

Vegyünk egy példát: a világgazdaságra jellemz? mai amerikai fölénynek egyik alapvet? oka a tudomány és technológia fejlettsége, amellyel az USA büszkélkedhet. Ám ezen a téren (is) gyors és stabil Ázsia er?södése. A computer-technológiától a biológiai tudományokig tapasztalható az ázsiai kutatás-fejlesztés növekedése. Például a nemzetközi tudományos szaklapokban a publikálók közötti amerikaiak aránya drámaian csökken, miközben az ázsiaiaké növekszik.

A gazdasági er?södés kulturális és politikai magabiztossághoz vezet. Az Egyesült Államok még jó ideig a világ vezet? hatalma marad. Ám a rés közte és más hatalmak között – Ázsia felemelkedésével - az eddigieknél összehasonlíthatatlanul sz?kebb lesz.

A terror ellen vívott harc dönt?, az Iraki gy?zelem szükséges, a Közel-keleti béke fontos. Ugyanakkor a legfontosabb, hogy az Egyesült Államok felkészüljön egy olyan világra, amelyben már nincs kizárólagos szava, és nem ? az egyedüli meghatározó játékos.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány