Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Legyünk kreatívak!
Get Creative!
By Bruce Nussbaum
Business Week, August 8/15, 2005


Amerika-szerte új szelek fújnak, melyek egész jöv?nket megváltoztathatják. Úgy t?nik, hogy az Egyesült Államok tudásközpontú gazdasági felfogása kezd idejétmúlttá válni. E rendszer el?nyeit már sokkal inkább a kínai, indiai és kelet-európai államok élvezik, akik ugyanolyan szakképzett munkaer?t tudnak felvonultatni azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy tizedannyiért végzik el ugyanazt a munkát, mint egy amerikai. És hogy merre haladhatunk tovább? A kreativitás s az innováció ösztönzésének útján. A jöv? kulcsa a „kreatív gazdaság”, melynek alapja a fogyasztói kultúra mozgatórugóinak alapos ismerete. Az a képesség, hogy még azel?tt, hogy saját maguknak megfogalmaznák, mi már tudjuk, mit szeretnének az emberek. E téren az amerikai vállalatoknak óriási el?nye van, hiszen a világ legnagyobb piacán kísérletezhetnek. Helyzetük azonban nem hegemón, hiszen mind a Toyota, mind pedig a Samsung Csoport óriási er?ket mozgósít, hogy új irányokat szabhasson a technikai fejl?dés számára.

Ehhez az átalakuláshoz azonban gondolkodásunkat teljes mértékben meg kell változtatnunk. Az oly népszer? business schoolok szolgáltatásai már nem felelnek meg a kreatív gazdaság kívánalmainak. Hozzájuk sokkal közelebb állnak az olyan képzések, melyet például a Stanford Egyetem hirdetett meg design-school néven. Ennek célja, hogy a menedzserekkel megismertesse az innováció dinamikáját, kiképezze a jöv? innovációs gurujait, akik megtalálják a cégük és a fogyasztó közötti érzelmi szálakat, akik a kutatólaboratóriumokat összekapcsolják a fogyasztói szükségletekkel, akik új, kreativitást serkent? munkásösztönz? eszközöket vezetnek be, és akik megszabják, mely irányba érdemes tovább folytatni a fejlesztéseket. A jöv? a kreativitásban és az innovációban van.A világ 20 leginnovatívabb vállalata 2005-ben

(A Boston Consulting Group felmérése alapján)

1. Apple

2. 3M

3. Microsoft

4. GE

5. Sony

6. Dell

7. IBM

8. Google

9. Procter&Gamble

10. Nokia

11. Virgin

12. Samsung

13. Wal-Mart

14. Toyota

15. Ebay

16. Intel

17. Amazon

18. Ideo

19. Starbucks

20. BMW
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány