Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

„A legjobb tanács, amit valaha kaptam…”
The Best Advice I Ever Got
Fortune, March 21, 2005


Ebben a riportban Warren Buffet, Richard Branson, Meg Whitman, A. G. Lafley és néhány másik üzleti mogul számol be az ?ket mind ez idáig legkomolyabban befolyásoló személyekr?l, tanácsadóikról és tanácsaikról.

Warren Buffet (74 éves), a Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója el?szeretettel idézi kedvenc igazságát, mely szerint „nem azért van igazad, mert a többiek is egyetértenek veled; sokkal inkább, mert helyes tények állnak mögötted.” A mára már legendás személyiségnek számító Buffetnek saját bevallása szerint két f? mentora akadt élete során: az apja, Howard Buffet, valamint Ben Graham. ?k ketten tonnaszámra látták el jó tanácsokkal, melyek közül a legfontosabbra máig élesen emlékszik. „Még a huszonegyet sem töltöttem be 1951-ben, s éppen végeztem a Kolumbia Egyetem üzleti karán. Utolsóként éppen Ben kurzusát fejeztem be, és senki sem láthatott még olyan érdekl?d? diákot, mint amilyen én voltam akkoriban. Minden vágyam az volt, hogy neki dolgozhassak a Graham-Newman nagyvállalatnál, s ezért még fizetést sem kértem volna. ? mégis nemet mondott. Ennek ellenére továbbra is a biztosítási üzletben szerettem volna elhelyezkedni. Ben és az apám mindketten azt mondták, ez egy rossz pillanat az induláshoz, hiszen az ágazat stabilitása és kiszámíthatósága az id? tájt er?teljesen csorbult. Er?teljesen próbáltak befolyásolni, hogy ne szálljak be ebbe az üzletbe – s talán ez volt a legjobb, amit tehettek. Engem ugyanis fiatal révén vonzott, hogy kockázatos vállalkozásokba kezdjek. Nem csupán szavakban szerettem ellenébe menni az id?sebbek tanácsainak, hanem tettekben is. S mivel mindketten az ellenkez?jét tanácsolták, hazatérve Omahába nagy lelkesedéssel beszálltam a biztosítási világba.”

Richard Branson (54 éves), a Virgin Atlantic légitársaság és a Virgin Csoport alapítója egyszer? ars poeticát választott, mely szerint „légy egy kicsit ?rült, más esetben nem éled túl.” Életére és munkásságára saját bevallása szerint Freddie Laker, a második világháború utáni berlini légihíd egyik állandó pilótája volt a legnagyobb hatással, aki már 1966-ban az Atlanti-óceánt átszel?, olcsó árkategóriás légitársaságot indított (Laker Airways). Rendkívül karizmatikus ember volt, és a maga ura akart lenni, méghozzá a saját repül?gépein. Amikor el?ször találkoztam vele huszonévesen, már magam is saját légitársaság megalapításán törtem a fejem. ? azt mondta: „Képtelenség saját er?b?l akkora t?két létrehozni, amellyel szembeszállhatsz a British Airways monopóliumával. Ezért aztán ?rültnek kell lenned, ha túl akarod élni ezt a játszmát.” Azt is nyilvánvalóvá tette, hogy „a BA minden trükköt bevet majd ellened, ami a nagykönyvben meg van írva. S amikor ez megtörténik, csupán három szó számít: fogd perbe a csalókat!” Lakernek kés?bb mindenben igaza lett, hiszen Branson szerint, ha 1992-ben a sorozatos törvénysértések után a Virgin nem pereli be a British Airwayst, ma már valószín?leg nem létezik a cég. A világ egyik leghíresebb légitársaságának feje azóta egy gépet nevezett el alkalmi tanácsadójáról Sir Freddie néven.

Howard Schultz (51 éves), a világhír? kávéházhálózat, a Starbucks els? embere mindig tisztában volt azzal, hogy egyedül nem lehetséges a siker. Mottójának ennek megfelel?en a következ?t választotta: „Ismerd fel azokat a fontos készségeket és tulajdonságokat, amelyekkel nem rendelkezel, majd gy?jts magad köré olyan embereket, akik birtokában vannak ezeknek.” Indoklását Warren Bennisre emlékezve kezdi: „? volt az egyik legelismertebb tudós a vezetéselmélet területén. Egy nap ritka szerencse ért, mert miután meghallgattam egy lebilincsel? el?adását, személyesen is felkerestem némi tanácsért. Ez valamikor az 1980-as évek második felében lehetett. Az egyszeri beszélgetésb?l az id?k során állandó tanácsadómmá vált, s rengeteg ötletéb?l nehéz lenne csupán egyet kiragadni. Amit azonban id?r?l id?re a lelkemre köt, az az, hogy mindig túl kell lépnünk a rendelkezésünkre álló tulajdonságok és tudás aktuális status quóján. A nagy vezet?t ugyanis az teszi azzá, ami, hogy képes maga köré folyamatosan a legjobbakat gy?jteni, s túllépni saját egóján a siker érdekében.”

A. G. Lafley (57 éves), a Procter & Gamble elnök-vezérigazgatója semmit sem tart fontosabbnak annál, mint hogy „legyen bennünk elég kurázsi a kemény munka felvállalásához.” E tanácsot, mely legalább annyira vitathatatlan, mint amennyire egyszer?, a múlt évben elhunyt édesanyjának tulajdonítja. „Azt mondta, hogy legyek független és legyek önmagam. Amikor a P&G-b?l az 1980-as években már-már végképp elegem lett az eljárások hosszúsága, az ügymenet túlbürokratizálása és az emiatt elbukott üzletek okán, eszembe jutott anyám tanácsa. Akkor úgy döntöttem, nem hátrálok meg a feladat el?l. Nincs lazítás addig, míg meg nem oldom a problémákat a P&G-nél.” – „Ha most lelépsz, a következ? állásodból ugyanúgy menekülni fogsz” – jelentette ki ír magabiztossággal az édesanya, erre azonban végül nem került sor.

Meg Whitman (48 éves), a villámgyorsan legendássá vált eBay internetes áruház elnök asszonya az üzleti világ sok más képvisel?jéhez hasonlóan szüleit tartja legfontosabb mentorának. „Tízesztend?s voltam, amikor édesanyám megfogalmazta számomra talán legfontosabb tanácsát. Eszerint: légy szép, csináld a dolgod olyan jól, amennyire csak tudod – mindezt pedig csak és kizárólag perspektívákkal!” E rövid útmutatás alapján Meg kés?bb sohasem adott azok szavára, akik megpróbálták lebeszélni egy-egy álmának megvalósításáról. „Nem hiszek azoknak, akik azt mondják: nem sikerülhet, nem vagy elég ügyes, n?knek ez nem megy stb. Sohasem idegesítem fel magam az efféle tanácsokon. Ahogy anyám mondta: csak végzem a dolgom olyan jól, amennyire csak tudom.”
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány