Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Még a gy?ztes is veszíthet
Even the Winner May Be a Loser
By Justin Fox
Fortune, November 1, 2004


Bush és Kerry homlokegyenest különböz? nézetei a gazdaság terén egy dologban biztosan nem hozhatnak változást: a recesszió ugyanis elkerülhetetlen.

Természetesen mindannyiunk próbál helyes következtetésre jutni, amikor arról gondolkozunk, melyik elnökjelölt végezné jobban a munkáját a Fehér Házban. Vérre men? vita dúl az iraki kérdésben, az Al-Kaida ellen vívott harc eszközein, a szövetségi költségvetés ügyén. Ám bárki nyeri is az elnöki székért vívott csatát, a következ? terminusban szinte bizonyos, hogy recesszióval kell majd szembenéznie. A három évvel ezel?tt kezd?dött viszontagságos gazdasági korszaknak ugyanis éppen csak a közepén járunk.

Err?l természetesen egyik jelölt sem beszél kampányában. Bush és Kerry – bár sokmindenben nem értenek egyet – közös álláspontot képvisel annak tekintetében, hogy meg vannak róla gy?z?dve: a következ? négy év az amerikai gazdaság er?södését jelenti majd. Bush esetében az optimizmus oka egyszer? és világos: az általa tervezett büdzsé 2005-ben 3,6%-os, 2006-ban 3,4%-os, 2007-ben 3,3%-os, 2008-ban pedig 3,2%-os GDP növekedést jósol Amerikának. Soha rosszabbat – mondhatja az átlagpolgár, miközben megfeledkezik Bush deficit-lefaragó egykori ígéreteir?l és a további jelent?s adócsökkentések tervér?l. A kihívó John Kerry ugyan már kevésbé bocsátkozik konkrét számokba, ám egyéb tervei tökéletesen behatárolják a lehet?ségeit. Az egészségügyi rendszert érint? javaslatai például elképzelhetetlenek a büdzsé újabb túlköltekezései nélkül.

Természetesen egyik jelölt sem szeret a várhatóan megoldhatatlan nehézségekkel elkedvetleníteni híveit. Ám tény, hogy a legutóbbi két expanzió rendkívül hosszúra nyúlt (10 illetve majdnem 7 esztend?re), és nehezen hihet?, hogy alig három évvel a legutóbbi után újabb hasonló lendületre nyílik esély. A tapasztalatok szerint éppen az ellenkez?jére számíthatunk: a recesszió új hulláma akár holnap is megkezd?dhet.

Amit Amerika 2001-ben átélt, csupán félé recesszió volt. Egyrészr?l az üzleti élet rég nem látott mélyrepülésbe kezdett, a vállalati bevételek zuhantak, több millióan veszítették el munkahelyeiket. Másrészt ugyanakkor azok a fogyasztók, akiket a válság nem vagy nem közvetlenül érintett, részvényeket vásároltak. A fogyasztási mutatók emelkedtek – az a mutató, amely a recessziók id?szakában megközelíti a nullát, 2001-ben elérte a 2,5%-ot is. 2001 utolsó negyedévében a megtakarítások mennyisége szintén n?tt. A támadások évét követ? három esztend?ben aztán a GDP, a tartós cikkek fogyasztása, stb. rekordokat döntött. Amerika addigra ugyanis túlesett a recesszió egyik felén, de semmi esetre sem az egészen. Az elemz?k szerint tehát a Fehér Ház régi/új lakójának immár kényszer?en szembe kell néznie a gazdasági realitásokkal, melyben a deficit lefaragása és a politikai programok végrehajtása jóval nehezebb lesz az el?zetesen hangoztatottnál.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány