Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A nukleáris hatalom kora visszatér – talán még nem túl kés?n
Nuclear Power is Back – Not a Moment Too Soon
By Geoffrey Colvin
Fortune, May 30, 2005


Több mint harminc esztend?vel az után, hogy felépült az Egyesült Államok eddigi utolsó nukleáris reaktora, három megkerülhetetlen fontosságú közm?ipari vállalat – a virginiai Dominion, a mississippi Entergy és az illionisi Exelon – benyújtotta engedélykérelmét újak építésére. Két másik konzorcium a piacon, amelyek közm?veket, reaktormérnököket és konstrukt?r vállalatokat tömörítenek, már szintén megkezdte a szükséges alapvet? engedélyek beszerzését. Mindezen kérelmek elbírálása – annak eredményét?l függetlenül – éveket vehet igénybe, egyszóval a nukleáris energia felhasználásának ezen új hulláma nem realizálhat el?bb eredményeket, mint 2015. Viszont a folyamat mostanra vitathatatlanul elkezd?dött, márpedig ez nem is olyan hosszú id?vel ezel?tt még elképzelhetetlennek t?nt.

Figyelemre méltó az a tendencia is, amely Európában figyelhet? meg, ahol is az antinukleáris beállítottság tradicionálisan sokkal er?teljesebb, mint az Egyesült Államokban. Finnországban egy új er?m? van épül?ben, emellett pedig egyre n? az új beruházások iránti érdekl?dés Nagy-Britanniában, Magyarországon, Szlovákiában, Svájcban, a Cseh Köztársaságban és Bulgáriában is. Németország és Svédország régebben ugyan sutba dobta nukleáris ambícióit, ám e politika napjainkban egyre er?teljesebb felülvizsgálat és újragondolás tárgyává válik. Olaszországban jelenleg tilos a technológia felhasználása, ám Silvio Berlusconi miniszterelnök a közelmúltban kijelentette, hogy hamarosan feloldhatják e szabályozást.

De hogyan rehabilitálható ezen évtizedekig tabuként kezelt technológia ilyen hirtelenséggel? Ez kizárólag különböz? faktorok kombinációjával lehetséges. Az els? számú és egyben legfontosabb tényez? a globális felmelegedés veszélye. Emlékezhetünk, hogy éveken át e veszély még vita tárgya volt, és annak tagadói között is mértékadó tudósokra akadhattunk. De a vita ma már nem lényeges. Napjainkra éppen elegend? politikus, tudós és civil gondolja úgy, hogy a veszély reális, és els?sorban a tüzel?-, f?t?- és üzemanyagoknak köszönhet?. A jelenség, a veszély a nemzetközi közbeszéd f?áramába került.

Ennek eredményeképpen az érintett nagyvállalatok most a károsanyag-kibocsátás csökkentésén munkálkodnak. Például a General Electric „Exhibit A” névre keresztelt kezdeményezése a szénkibocsátás visszaszorítására hivatott, s egyszerre igyekszik a kívánt hatás elérésére a gyártó és a fogyasztó oldalán egyaránt. Az elképzelések szerint az ehhez hasonló nagyvállalati kezdeményezések alapján a kormányzatok, a fogyasztók és az alkalmazottak számára hamarosan kialakítható lesz egy általános kép arról, hogyan is kell kinéznie egy környezettudatos, ha tetszik, környezetkímél? cégnek. A szépen megfogalmazott célkit?zések mellett természetesen opportunizmus is jelen van: konkrétan a GE a világ egyik vezet? nukleáriser?m?-gyártó vállalata; ennyiben pedig konkrét üzleti érdeke f?z?dik e technológia újbóli felvirágzásához. A morális, környezeti és üzleti érdek ez idáig ritkán tapasztalt egybeesésér?l van tehát szó.

A globális felmelegedésnek a nemzetközi közvélemény f?áramába kerülése ezenkívül még egy másik szempontból is olyan hatást eredményezett, amelyet akár csak néhány esztend?vel ezel?tt még elképzelni sem mertünk volna. Nem másról van szó, mint hogy a tradicionálisan legharcosabb környezetvéd?k egész sora vált egyszerre a nukleáris energia f? támogatójává. Ahogyan egyik legnevesebb tudományos képvisel?jük, Steward Brand írta a MIT Technology Review legutóbbi számában: „ez az egyedüli olyan technológia, amely képes lehet csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást az atmoszférába.” Egy másik harcos környezetvéd?, James Lovelock, aki a Földnek, mint egységes és önálló természetes szervezetnek a szószólójaként vált ismertté, nemrég megállapította, hogy "a nukleáris er?forrás az egyetlen zöld megoldás napjainkban." Ugyanígy a Greenpeace-alapító Patrick Moore is a nukleáris er?m?vek mellett tette le voksát, és a neveket, zöldszervezeteket sorolhatnánk tovább.

A világ hosszú utat tett meg az els? nukleáris forradalom lefolyása óta. A belátható jöv?ben energiánk legnagyobb része továbbra is nem nukleáris forrásokból származik majd, de a nukleáris technológia sokkal gyorsabban növekedhet, mint amilyen gyorsan veszített jelent?ségéb?l az elmúlt évtizedekben. A cél és a remény pedig az, hogy mindett?l jobb lesz a világ.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány