Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Földi birodalmak
Earthly Empires
By William C. Symonds
Business Week, May 23, 2005


Houston városa korábban sohasem láthatott ilyet. Minden hétvégén harmincezer ember indul forgalomba autójával a Lakewood- templom felé, ahol Hoel Osteen lelkipásztor tartja istentiszteleteit. A fiatalos, 42 esztend?s prédikátornak az egész családja aktív szerepet vállal a gyülekezeti alkalmakon, s mindegyikük a programnak 1-1 különböz? részéért felel. Osteen szinte els? nyilvános megjelenése, azaz 1999 óta hihetetlenül népszer?. Minden héten 7 millió amerikai követi figyelemmel istentiszteleteit, amelyekkel a felmérések szerint más egyházak híveinek, illetve vallás terén eddig passzív embereknek a tömegeit is megnyerte már. A lakewoodi gyülekezet bevételei így éves szinten elérik a 15 millió dollárt. Osteen bestseller kötetéb?l, mely Your Best Life Now (A lehet? legjobb életed, most!) címen jelent meg, eddig 2,5 millió darabot adtak el. Hogy e hatalmas bevételeket a pásztor és a gyülekezet közszolgálati céllal visszaforgassa, pénzügyi tanácsadást, ingyenétkezési szolgáltatást és szexuális szenvedély-betegségben él? férfiak számára közösségi csoportterápiát is létrehoztak. Egy houstoni pártól megtudjuk, hogy a válásuk el?tti utolsó pillanatban e „kezelés” teremtette meg a lehet?séget kapcsolatuk újrakezdésére.

Osteen lakewoodi gyülekezetének vagyona tavaly 55 millió dollárra rúgott, amely az 1999-es szintnek éppen a négyszerese. A lelkipásztor célja, hogy végre a hiányzó pénzt is összegy?jtse a Houston város közepén álló hatalmas, egykori Compaq Központ felvásárlására, amelyben új, high-tech felszereltség? gyülekezeti termet szeretne létrehozni istentiszteletei, TV-m?sora és vasárnapi iskolája számára – amelyben egyébként hetente 5000 gyermek tanul. Osteen szavai szerint törekvéseinek egyszer? oka van: „más egyházak nem haladnak eléggé a korral, s ezért rohamosan veszítenek híveik számából.” ? azonban csupán egy azok közül a fiatal evangélikus prédikátorok közül, akik az Egyesült Államok jelenleg legdinamikusabban növekv? egyházának új arcait jelentik. Hasonlóságuk nem csupán abban áll, hogy nagyjából egyszerre tértek le a hagyományos protestáns egyházi élet útjáról. Legalább ennyire fontos azonosság, hogy felívelésük szinte tisztán üzleti – MBA-képzéseken elsajátított tudás és piaci szemlélet – alapokon nyugszik. A szokatlan mindössze annyi, hogy Disney World helyett vasárnapi iskolát, Starbucks helyett pedig gyülekezeti kávéházakat üzemeltetnek.

Osteenhez hasonló úton jár a Déli Baptista Konvenció is, amely a közeljöv?ben 1800 új templomot kíván alapítani és üzemeltetni, kifejezetten marketing-stratégiák alapján. Itt említhetjük az Újtestamentum egyes fejezeteinek színes magazin formájában történ? terjesztését, vagy éppen modern zenei áramlatokkal, például hip-hoppal való ötvözését a fiatalok számára. „A farmerekhez, a kétkezi munkásokhoz, a motorosokhoz egyaránt el szeretnénk jutni” – tesz hozzá mindehhez Martin King, a konvenció szóviv?je. És ha már a marketingnél tartunk: a kaliforniai prédikátorguru, Rick Warren 2000-es könyve, a The Purpose-Driven Life (A célorientált élet) nemrég elnyerte a leggyorsabban értékesített nem fikció kategóriájú könyv címét, 23 millió eladott példánnyal.

„Az evangélikusok vállalati szemlélettel és hatalmas er?bedobással folytatják harcukat a vallási piac megszerzéséért” – magyarázza Roger Finke, a Penn State University (Pennsylvania) szociológia professzora és a nemrég megjelent, The Churching of America cím? könyv szerz?je. Véleménye szerint bár a most megválasztott pápa új publicitást adott a katolicizmusnak, a Katolikus Egyház lélekszáma az Egyesült Államokban inkább a mexikói bevándorlóknak köszönhet?en növekszik, az amerikaiak pedig sokkalta szívesebben vesznek részt fent bemutatott újkeresztény mozgalmakban (amiért a szakért? alapvet?en az Amerikában, a közelmúltban tapasztalt pedofilbotrányokat teszi felel?ssé). Eközben az elmúlt száz esztend? domináns amerikai egyházai, a protestáns felekezetek veszítenek népszer?ségükb?l – az elmúlt 10 év során már több mint egymillió f?t. A mai felmérések szerint az Egyesült Államok lakosságának csupán 16%-a vallja magát protestánsnak.

Az evangélikusok a tradicionalizmus helyett a rugalmasságot és a kortárs kultúra iránti nyitottságot hirdetik, ahol az egyházi vezet?k – szembehelyezkedve a Vatikánnal – elvetik a bürokratikus és hierarchikus rendszert. A 2000 f?t meghaladó közösségeik, az ún. „megagyülekezetek” száma már az 1980-as években 50-r?l 880-ra n?tt – mutat rá Christian Smith, a Dél-karolinai Egyetem szociológusa. Magának az egyháznak a lélekszámát ugyanakkor rendkívül nehéz megbecsülni, ugyanis az evangélikus kategória az Egyesült Államokban rendkívül homályos. A legelfogadottabb vélekedés szerint e megjelölés a déli baptistákat, a lutheránusok jelent?s részét és a metodistákat foglalhatja magában. Mindezek alapján pedig „az evangélikusok ma a legvibrálóbb keresztény közösséget jelentik a világon” – állítja George Gallup, a legendás közvéleménykutató.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány