Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Nyugdíj-takarékosság: pár szó a rászorulókért
Retirement Savings: A Boost for the Needy
By Laura D’Andrea Tyson
Business Week, June 6, 2005


Manapság egy halmozódó nyugdíj-takarékossági válság jelei bontakoznak ki az Egyesült Államokban. Túlságosan sok közepes és kis jövedelm? amerikai rendelkezik túlságosan kicsi megtakarításokkal. A jó hír az, hogy van néhány relatíve egyszer? politikai lehet?ség a bajok orvoslására.

A nemrég publikált Nyugdíjazás Biztosítási Projekt (Retirement Security Project), amelyet a Brookings Intézet és a washingtoni Georgetown Egyetem közösen készített rávilágít, hogy a megtakarítási tervezés kombinációja a lehet? legszélesebb kör? hozzáférhet? információval és a megfelel? komfort- és ösztönz?rendszerrel képes lehet lökést adni a nyugdíj-megtakarításoknak – az alacsony és közepes jövedelm? rétegek esetében egyaránt. Ez a kutatási eredmény logikusnak t?nik, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a legtöbb amerikai nem rendelkezik hosszú távú megtakarítási tervekkel.

Mindez nem véletlen, hiszen az ilyen jelleg? pénztárakban való részvételre a közép- és kisjövedelm?eket viszonylag magas adókkal (15%) próbálta eddig ösztönözni a kormányzat. Egy másik ok a takarékossági kedv pangására, hogy a munkavállalók egy jelent?s részének nincs pénzügyi tapasztalata, sem pedig elegend? ideje a hosszú távú felhalmozási tervekbe történ? beruházásra.

Az adórendszer változtatása abba az irányba lenne szükséges, ami a mostaninál nagyobb ösztönzést nyújt a közepes és alacsony jövedelm?ek számára a takarékosság terén. A jelenlegi kutatási eredmények egyértelm?en arra utalnak, hogy ez a változás nagyságrendekkel megnövelné a megtakarítási számlákba történ? beruházási kedvet. Szükség van rá, hogy ezek a hosszú távú lehet?ségek minden munkavállaló számára elérhet?ek legyenek, és hogy kiszámítható, tervezhet? kamatrendszerrel rendelkezzenek. Rendkívül fontos, hogy a munkáltatók automatikusan biztosítsák alkalmazottaik számára e lehet?ségeket – mint ahogyan ezt ma csak a 10%-uk teszi meg.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány