Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A sebzett gy?ztes – A meggyengült Blair egy jóval keményebb harmadik ciklus elé néz
Wounded Winner – A Weakened Blair Faces a Much Tougher Third Term
By Stryker McGuire
Newsweek International, 16 May 2005


A május 5-i választásokon Tony Blair ismét gy?zelmet aratott, az alsóházi munkáspárti többség azonban 161 mandátumról 67-re csökkent. Ami a miniszterelnök személyét illeti, Blair egyértelm?en kijelentette, hogy végig kívánja szolgálni történelmi harmadik ciklusát, bár korábban arra is utalt, hogy id?közben átadja a pártelnöki és miniszterelnöki széket eddigi pénzügyminiszterének, Gordon Brownnak.

A megcsappant alsóházi többség megnehezítette a kormány dolgát, pedig Blair számos reformot irányzott el? soron következ? harmadik ciklusára. Ezek között szerepel a terrorizmus és a b?nözés visszaszorítását, valamint a bevándorlók számának csökkentését célzó nemzeti azonosító kártya bevezetése. Ez a javaslat élesen szemben áll a brit libertarianizmus eszmerendszerével, ami mind a konzervatívok, mind a liberális demokraták körében kemény ellenállást váltott ki. Blair napirendre t?zte továbbá az el?z? négy évben az iraki háború miatt háttérbe szoruló egészség- és oktatásügyi reformját. Emellett a nyugdíjrendszer is átfogó átalakításra vár, melynek elfogadtatásához Blairnek összpárti megegyezést kell elérnie.

A választások Britannia Európa-politikájában is változást hozhatnak. A gy?zelmet követ? napon Blair leváltotta addigi integrációpárti európai ügyekért felel?s miniszterét, és a kevésbé européer Brown támogatását élvez? Douglas Alexandert ültette helyébe. Pénzügyminiszterének tovább kedvezve félretette az ország euróövezetbe való belépésének kérdését. Ennél azonban kevésbé nyilvánvaló, hogy mi lesz a sorsa a népszer?tlen EU-alkotmánynak. Ha a franciák május 29-én igennel szavaznak, Blair valószín?leg er?teljes kampányba kezd a következ? évi brit referendum sikere érdekében. A kérdés az, hogy milyen mértékben lesz képes pártját, de még inkább a szkeptikus lakosságot maga mellé állítani.

Mindeközben a brit gazdaság, Blair nyolcéves kormányzásának legékesebb pontja, a kimerülés jeleit mutatja. Számos közgazdász szerint a GDP-növekedés 2,5 százalékra mérsékl?dik. Hogyan lehet így finanszírozni az ambiciózus reformprogramokat számottev? adóemelés nélkül?

Afrika az egyetlen program, amelyre Blairnek elegend? ideje és megfelel? támogatottsága lehet. Az idei skóciai G8 csúcstalálkozón az AIDS ellen folytatott küzdelem és a fejlett országok által nyújtott gazdasági támogatások növelésének szószólójaként kíván fellépni. Ez ügyben Brown teljes támogatását élvezi, de melléáll- e pénzügyminisztere a célzott reformok ügyében is? Ez részben attól is függhet, mikorra lesz kiadó a Downing Street 10.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány