Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A mindenható dollár visszatért
The Almighty Dollar is Back
By Jeffrey E. Garten
Newsweek International, 27 June, 2005


Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegében és költségvetésében jelentkez? növekv? hiány miatt pénzügyi elemz?k egészen pár héttel ezel?ttig a dollár tartós mélyrepülésével számoltak. Az egyetlen kérdés csupán az volt, hogy a dollár összeomlik-e, ha a külföldi befektet?k megelégelik Amerika kölcsöneinek finanszírozását, és tömegesen kilépnek mögüle.

Januártól azonban a dollár az euróval szemben 12, a jennel szemben 7 százalékkal er?södött, ami a dollár minden eddiginél nagyobb hegemóniájának kezdetét jelezheti. Ezt a következtetést három tényez? alapozza meg. Els?ként az, hogy a befektet?k hosszú távú értékállóságot és biztonságot várnak el egy valutától, amely területen a dollárnak nincs érdemi kihívója. Az euró az lehetett volna, de az európai alkotmányt elutasító francia és holland referendumok hatására egyes pénzügyi tisztvisel?k úgy vélik, hogy veszélybe kerültek az euró hátterében álló megállapodások is. Az ázsiai valuták pedig a gyenge kötvény- és részvénypiacok miatt nem vehetik fel a versenyt a dollárral. Másodikként azt kell kiemelni, hogy míg a Federal Reserve emeli az amerikai kamatrátákat, az Európai Központi Bank a francia, német és olasz gazdaság nehéz helyzete miatt alacsonyan tartja azokat, ami vonzóbbá teheti az Egyesült Államokat a külföldi hitelez?k számára. Végül pedig nem valószín?, hogy az ázsiai országok feladják merkantilista jelleg? politikájukat, melynek alapja az exportot ösztönz? olcsó nemzeti valuta. Hatalmas megtakarításaikat dollár vásárlására használják, ami fizet?eszközüket leértékeli az er?söd? dollárral szemben. Az így felhalmozott dollárokat pedig kölcsön formájában visszautalják Washingtonnak, aki ebb?l ázsiai termékeket vásárolhat.

A minden eddiginél er?sebb dollár tovább odázza a két vagy három központi valuta köré szervez?d? nemzetközi pénzügyi rendszer elérkeztét – mint ahogyan azt az elemz?k a japán és a német gazdaság második világháború utáni feléledése után gondolták. Ehelyett egy teljesen új modell képe körvonalazódik, a dollár olyan mérték? dominanciájával, amely az 1950-es évek eleje óta nem volt tapasztalható. Így Washingtonnak jóval nagyobb elkötelezettséget kell mutatnia a nemzetközi pénzügyi stabilitás meg?rzése érdekében. A Federal Reserve-nek a világ központi bankjának a szerepét kellene magára vállalnia, míg a Kongresszusnak és a Fehér Háznak az általuk meghatározott kereskedelem- és pénzügyi politikára ezután már nem mint az amerikai érdekeknek alárendelt eszközre kell tekintenie, hanem mint a globális stabilitás biztosításának egyik kulcstényez?jére. A kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok felismeri-e a tovább terjed? hatalmával rá háruló megnövekedett globális felel?sségét.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány