Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A realizmus és továbblépés ideje
A Time for Realism and Reaching Out
By Stan Crock
Business Week, November 1, 2004


Bushnak és csapatának most lehet?sége van egy pillanatra megállni, kijavítani jelent?s hibákat és szélesebb kör? párbeszédet nyitni a külpolitikában.

Bush és Cheney kampányát hallgatva az ember már-már hajlamossá válik arra, hogy elhiggye: az iraki vállalkozás már eddig is siker. A valóság a földön azonban más kilátást tár a szemlél? elé. Naponta legalább egy autóba rejtett pokolgép, káosz az iraki rend?rségben, terroristacsoportok megállíthatatlan tevékenysége országszerte, amerikai m?veleti hibák egészen a legutóbbi napokig. És nem csupán Irakról szól a történet.

A Bush-kormányzat külpolitikája más csüggeszt? eredmény(telenség)ekkel is kénytelen szembenézni, elég csupán az iráni nukleáris programra vagy Észak-Koreára gondolnunk. S akkor még nem beszéltünk az izraeli-palesztin konfliktus mélyülésér?l sem. Bus második ciklusának diplomáciája nem tehet mást, mint hogy végre valódi eredmény-centrikusságot folytat. Mindenekel?tt azonban önvizsgálatot kell tartania.

Újra kell gondolni az iraki szerepvállalást. A demokrácia terjesztését, az intézményrendszer kialakítását, a lokálisan alkalmazott retorikát mind meg kell feleltetni az iszlám világ környezetének. Wolfowitz, Cheney és Rumsfeld idealizmusában helyet kell szorítani az alázatosságnak is, különben törekvéseik kudarcra vannak ítélve. Fel kell eleveníteni továbbá Powell doktrínáját a harci eszközök bevetésér?l. A biztonságosabb hadviselés (szempen Rumsfeld partizán-stratégiájával) amerikai katonák százainak életét mentheti meg.

Amerika iraki szerepvállalása elkerülhetetlenül iszlámellenes és izrael-barát politikának t?nik a legtöbb arab állam szemében. Ennek csillapítására minden diplomácia eszközt meg kell ragadni a palesztin és izraeli vezet?k közötti tárgyalások felújításáért. Egyedül Washingtonnak van erre valódi lehet?sége.

További megoldandó probléma a szövetségi rendszer rekonstrukciója. Misszióját az Egyesült Államok sem végezheti el egyes-egyedül – csupán léphet egyedül, de ez messze nem elegend? (mint ahogyan azt Irak is bebizonyította). A nemzetközi együttm?ködés segíthet megoldani olyan valóban kulcsfontosságú kérdéseket is, mint amilyen a kétségtelenül éget? Észak-koreai atomprogram (multilaterális tárgyalások). Tény, Irán esetében a diplomáciára talán már túl kés?. ?k talán sohasem adják fel nukleáris tevékenységüket.

Képes a Bush-kormányzat külpolitikai hibáinak helyreállítására? A lehet?sége megvan. És immár tapasztalatokkal is rendelkezik.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány