Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Globális válasz globális kérdésekre
A Global Answer to Global Problems
By Paul Martin, Prime Minister of Canada
Foreign Affairs, May / June 2005


Az 1990-es évekre ma már úgy emlékezünk, mint a példátlan növekedés és kreativitás éveire, amikor sikerrel és gyorsan szálltunk szembe egy-egy ország vagy térség gazdasági és politikai kihívásaival. Kanada egykori pénzügyminisztereként volt alkalmam megtapasztalni, hogy a válságoknak saját metódusaik vannak, és a siker sohasem biztos ellenük. Az elmúlt ötven esztend?ben ennek ellenére a nemzetközi közösség túlnyomórészt sikeresen vette ki a részét a legkülönböz?bb krízishelyzetek megoldásából, és határozott jelét adta, hogy tanult a történelmi leckékb?l. Az 1990-es évek els?sorban abban szolgáltak tanulságul, hogy specifikusan kell kezelnünk a különböz? országok és térségek válsághelyzeteit.

Az egykori G-7, a világ legfejlettebb államainak fóruma éppen ezért vált alkalmatlanná arra, hogy a fejl?d? országok problémáival sikeresen szembenézzen – hiszen ehhez túlságosan zárt társaság volt. A Nemzetközi Valutaalap – bár központi szerepet töltött be – szintén nem bizonyult alkalmasnak egy megfelel?en széles kör? konszenzus megteremtésére. Ezen egyértelm? jelek tették szükségessé a pénzügyminiszterek és bankvezet?k alkotta G-20-at. Volt szerencsém elnökölni az els? G-20-as fórumon 1999-ben, Berlinben. Elmondható, hogy a szervezet azóta is kit?n?en m?ködik, és tagjai ez idáig vitatott alapvetésekben is konszenzusra jutottak a nemzetközi gazdaságpolitika területén.

Olyan résztémákban sikerült közös álláspontot kialakítani, mint a terrorizmus anyagi hátterének ellehetetlenítése, a pénzügyi és gazdasági stabilitás, a helyi és nemzetközi verseny er?sítése, a lakosság megfelel? tudással való felruházása a nemzetközi piacon történ? sikeres részvétel érdekében. A G-20 csoportja (és ezzel együtt fenti eredmények jelent?sége) els? ránézésre talán kicsinek t?nhet, ám tagjai a valóságban a világ gazdasági teljesítményének 90%-át, a világkereskedelem 75%-át, valamint a Föld lakosságának 65%-át tömörítik. A G-20 olyan országokat foglal magába, amelyek gazdasági fejlettségük, kultúrájuk és vallási hovatartozásuk terén egyaránt igen sokszín? képet mutatnak. Bár a legitimáció és az eredményesség közötti egyensúlyt sokszor igen nehéz megtalálni, a jelek szerint a G- 20 képes volt ezen akadály bevételére.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány