Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az ifjúság biotechnológiai forrása
Biotech’s Fountain of Youth
By Arlene Weintraub
Business Week, April 4, 2005


Könyvkritika: Naam, Ramez: More Than Human – Embracing the Promise of Biological Enhancement; Broadway, 2005.

Képzeljünk el egy olyan életet, amelyben ügyesebbek, talpraesettebbek, gyorsabbak és még szexuálisan is dinamikusabbak vagyunk – egy, az agyunkba ültetett számítógépes chipnek köszönhet?en. Ha pedig e mellé még naponta egy olyan kapszulát is elfogyasztunk, amely gátolja a fizikai elhasználódást, akár a 160 éves kort is megérhetjük. Ilyen hosszú id? alatt azonban könnyen kaphatnánk halálos betegségeket – bár ez sem jelenthet problémát: egy egyszer? injekcióval megváltoztathatjuk génjeinket, és örökre búcsút mondhatunk akár a ráknak is…

Ez a világ egyel?re Ramez Naam szüleménye, amelyet a Több mint ember: a biológiai növekedés lehet?ségeinek elsajátítása cím?, az idén napvilágot látott kötetében tett közzé. A tanulmány els? részében a szerz? izgalmas látogatása kalauzol minket a biotechnológiai kísérletek világába, amelyek eredményeit a jöv?ben reményeink szerint az orvoslás forradalmasítására használhatunk majd fel. Naam elébe megy a jöv?nek: körvonalazza, hogyan használja majd az egészséges ember ezeket az új típusú gyógyszereket és készülékeket az élettartam meghosszabbítására és az életvitel magasabb szintre helyezésére. A szerz? véleménye szerint a törvényhozó hatalmaknak nem szabad gátolniuk e fejl?dést etikai vagy vallási okokra hivatkozva – ugyanakkor ezen technológiák el?retörése igazi gazdasági boomhoz vezethet.

A szerz? a Microsoft óriásvállalat komputerszakért?je, az olvasót pedig könyvének fejezetein át az Egyesült Államok legfejlettebb és legel?retartóbb kutató laboratóriumain és egyetemein keresztül vezeti be a nem is olyan távoli jöv?be. Megállapításai szerint számos olyan eljárás és biológiai beavatkozás válik hamarosan elfogadottá – például a génmanipuláció vagy a versenysportban használt szteroidok –, amelyeket ma még széles kör? elutasítás övez, fejl?désük azonban megállíthatatlan. A szerz? ellentmondásos álláspontját némileg árnyalja a biztonságra fektetett hangsúly. Naam leszögezi, hogy az új technológiák hosszú távú életképességéhez már a mai fejlesztésekben is a lehet? legnagyobb mértékben garantálni kell a biztonságot, hiszen akár kisebb hibák is a további fejlesztésekr?l való lemondáshoz vezethetnek.

A szerz? gazdasági következtetései, melyeket a biotechnológia és az emberi lét összekapcsolásából vezet le, már könynyebben emészthet?ek. Véleménye szerint az ügyesebb, egészségesebb ember egyúttal produktívabb is, márpedig minden egyes százalékpontnyi növekedés az Egyesült Államok termelékenységében 1 milliárd dollárt jelent a nemzetgazdaság számára. Ugyanakkor a biotechnológia és az ember ilyen távlatú együttm?ködése a világot egyértelm?en veszélyesebb hellyé teszi majd, s az igazságtalan verseny egészen új dimenzióit vetíti el?re. Ennek megfelel?en a tudományról folytatott vitában Naam soha nem látott élénkülést és feszültséget jósol. A megjósolt változásoknak azonban egy jelent?s része már most sem megkerülhet?.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány