Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az olajárak nem akaszthatják meg a növekedés gépezetét
Oil Prices Shouldn’t Stall This Growth Engine
By James C. Cooper and Kathleen Madigan
Business Week, April 25, 2005


Fenyegeti-e az amerikai dinamizmust 2005 tavaszán ugyanaz a veszély, amely 2004 hasonló id?szakában fenyegette? A tavalyi év második negyedévi gyengélkedéseinek szám szerint három oka volt: olaj, olaj és olaj. Manapság hasonló aggodalomra adhat okot a gázolaj április 11-én tapasztalt rekordára (2,28 dollár/gallon). A gazdaság ezzel együtt ma sokkalta jobb állapotban van, mint akár egy esztend?vel ezel?tt. Ennek oka els?sorban az, hogy a fogyasztók hátterében egy stabilabb munkaer?piac áll. Másrészt a Központi Bank kedvez? lépéseinek nyomán a hosszú távú ráták ma alacsonyabbak, mint 2004 májusában-júniusában voltak. Végül: az üzleti szféra beruházási kedve ma nagyságrendekkel élénkebbnek mutatkozik, mint a közelmúlt bármelyik id?szakában.

Az elmúlt hónapok egyik tanulsága ugyanakkor az, hogy az üzlet el?szeretettel használja a mindenkori energiaárakat az általános áremelés indoklására. Ennek megfelel?en a közeljöv?ben az üzleti szférának abban is meghatározó része lesz, hogy az energiaárak az iparágak legszélesebb skáláján kedvez?bb feltételeket teremtsenek. Mindez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy az olajárak nem jelenthetnek meghatározó negatív tényez?t a gazdaság számára. Igenis jelenthetnek. A fekete arany magas árfolyama szélesíti a kereskedelmi deficitet, s negyedévenként akár egy teljes százalékkal lassíthatja a gazdasági növekedést (mindez pedig napjainkban nem csupán elméletben igaz, hanem jellemz? a jelenlegi kereskedelmi deficit-, ill. növekedési adatokra).
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány