Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A Stabilitási és Növekedési Paktum és Európa vontatott növekedése
The Stability and Growth Pact and Slow Growth in Europe
By Ali Al-Eyd and Sylvia Gottschalk
National Institute Economic Review, April 2005


Az euróövezet gazdasági növekedése számottev?en lassult 2004 második felében, s az ennek semlegesítése érdekében foganatosított intézkedések csupán mérsékelten voltak képesek kifejteni pozitív hatásukat. A magas és illékony olajárak, valamint a strukturális merevség nagymértékben hozzájárult ehhez a stagnáláshoz a privát fogyasztásban és a beruházásokban egyaránt, miközben a fiskális óvatosság szülte Stabilitási és Növekedési Paktum (Stability and Growth Pact) alkalmatlanná tette a nemzeti kormányzatokat arra, hogy nagyobb szerepet vállaljanak.

Az euró további er?södése egyes országok kereskedelmi egyensúlyát veszélyezteti. Azok a várakozások pedig, amelyek az idei 1,5%-os átlagos növekedési ütem 2006- os 2%-ra emelkedését prognosztizálják, komoly kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek – els?sorban a magas olajáraknak és a nemzetközi egyensúlytalanságnak köszönhet?en. Ugyanakkor az euróövezeten kívüli Európában tapasztalható növekedés robusztus jelleg?, s nagyban eredménye a Közép-Európára jellemz? er?s gazdasági aktivitásnak, csakúgy, mint az a skandináv országokban megfigyelhet?.

Tény azonban, hogy az euróövezet gazdasági gyengélkedése kihat az EU-25-ök átlagteljesítményére, így Közép-Európára is, melynek eredményeképpen az EU átlagos növekedése csupán 2% körül alakul éves szinten (a folyóirat 2,25%-os, januári becslésénél is alacsonyabb mértékben tehát). Az új tagországokban az er?s exportnövekedés és az egészséges beruházási környezet segíti a privát fogyasztási szint moderálását is, s a közeljöv? kockázatait talán némileg semlegesítheti az euróövezethez történ? csatlakozás érdekében foganatosított reformfolyamat.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány