Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Világgazdasági kilátások és az olajárakban rejl? kockázat
World Economic Prospects and the Risks from Oil Prices
By Ray Barrell, Amanda Choy and Olga Pomerantz
National Institute Economic Review, April 2005


Világgazdasági növekedés

A világgazdasági növekedés az elmúlt két esztend?ben tanúsított, 4% körüli növekedésével robusztusnak nevezhet?. A tendencia mögötti leger?sebb hajtóer? Észak-Amerika gazdasági teljesítménye, amelynek része ugyanakkor az Egyesült Államok rekordösszeg? deficitje is. Az a gazdasági egyensúlytalanság, amelyet ez az er?s teljesítmény eredményez, a legnagyobb kockázatok egyike, a valutaváltási árfolyamokra gyakorolt hatásának köszönhet?en. Az er?s növekedést?l kialakult függési kényszer az olajárak emelkedéséhez vezetett, amely 48 dollár körül állapodott meg. Ez a magas olajár ugyanakkor a gazdasági növekedés világtendenciáinak lassulásához vezet, els?sorban a fokozott energiafügg?ség? államok gazdaságára gyakorolt hatásán keresztül (ez a hatás az olajtermel? országok és a felvev?piacok közötti kapcsolatrendszer „betegségében” is megjelenik). Összességében e kutatás eredményei szerint a folyamat eredményeképpen az Egyesült Államok gazdasági növekedése évente 1%-kal csökken majd a következ? három esztend?ben. Ugyanezen periódus alatt az euróövezetben a növekedés 0,15%-os mérsékl?dése prognosztizálható. Az infláció az érintett országok túlnyomó többségében emelkedni fog, els?sorban az Amerikai Egyesült Államokban, ezen keresztül pedig további negatív hatást gyakorol az euróövezet gazdaságára is a dollár árfolyamán keresztül.

A magas olajárak új típusú vitákhoz vezethetnek ugyanakkor a jelenség jöv?jér?l. Amennyiben a mai magas árak tartósnak bizonyulnak, a leginkább energiafügg? gazdaságok, így Kína és az USA aggodalmai n?ni fognak. Az árak további 10 dolláros növekedése pedig a növekedés csökkentésén keresztül ugyanezt idézheti el? az összes OECD-tagországban. Nem számíthat pozitív eredményekre a világ legnagyobb nem OPEC-tag olajtermel?je, Oroszország sem, hiszen a jelek szerint igazolódnak a félelmek, amelyek alapján az ország nem képes a növekv? világkereskedelmi igény kiszolgálására.

Egy további, 10 dolláros árnövekedés hatásai

A jövend? folyamatok megfelel? kezelhet?sége érdekében érdemes egy esetleges további áremelkedést modellezni. Ebben az esetben a teljesítménynövekedés az euróövezetben 0,2%-kal csökkenne évenként, ám ezt megel?zheti egy egyéves, sokkhatással magyarázható, s nem kevesebb, mint 0,5%-os csökkenést hozó els? esztend? is. Az Egyesült Államok gazdasági növekedésének üteme minden korábban tapasztaltnál alacsonyabbra süllyedhet, els?sorban növekv? olajfügg?sége okán, amely az euróövezetét is jócskán meghaladja.

A tartósan magas ár a megtakarítások és a beruházások közti egyensúly felborulását eredményezheti az OECD tagországaiban, mivel az olajtermel?kt?l származó energiaimportra a korábbinál nagyobb összegeket kell fordítaniuk.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány