Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Egyenl?tlenség, szegénység és növekedés: egy nemzetközi vizsgálat adatai
Inequality, Poverty and Growth: Cross-Country Evidence
By Garbis Iradian
IMF Working Paper, February 2005


Ez a kutatás az egyenl?tlenségek és a növekedés közötti kapcsolat, valamint a növekedés vizsgálatának és a kormányzat szegénység felszámolására fordított kiadásainak az empirikus elemzését t?zte ki célul. Azt az általános meggy?z?dést szerettük volna próbára tenni, amely szerint a bérek terén fennálló egyenl?tlenség automatikusan negatív hatást gyakorol a gazdasági növekedésre.

A kutatás eredményei szerint rövid és középtávon az adott országban tapasztalható bevételkülönbségek növekedése egyenesen pozitív hatással is lehet a növekedésre. Ennek az egyenl?tlenséget a növekedéssel összeköt? pozitív kapcsolatnak az egyik legfontosabb potenciális forrása a hitelpiacok tökéletlensége lehet. Hosszú távon ugyanakkor tény, az egyenl?tlenségek a növekedésre inkább kedvez?tlen tényez?vé alakulnak át.

A növekedés egy f?re jutó arányszámai természetesen a szegénység felszámolására fordított magasabb költségvetési számokat eredményezhetnek. A szegénység mértékének változásai hasonló gazdasági növekedési mutatókkal arányosak a bérezési egyenl?tlenségek szintjével egy-egy országban. Azaz: a szegénység n?, ha az egyenl?tlenségek okozta negatív hatás nagyobb erej? a gazdasági növekedést?l függ?, szegénység csökkentésére fordított keretszámoknál. Ugyanannyi egy f?re es? növekedés esetén a szegénység mértéke az egyenl?ség kezdeti fázisaiban járó országok esetén csökken.

Összességében a növekedés a szegénység felszámolására fordított mutatók nagyobb csökkenéséhez vezet az egyenl?tlenséggel jellemezhet? országokban, mint az egyenl?séget mutatókban.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány