Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Váltson sebességet, elnök úr!
Shift Gears, Mr. President
By Steve Forbes
Forbes Magazine, April 25, 2005


Az elnöki adminisztrációnak muszáj drasztikus változtatásokat eszközölnie a szociális biztonsági programján (Social Security). A valóban jelent?s változtatások és a pozitív hatás esélyét ugyanis elhalványítja a mindent elárasztó demagógia. Bush elnöknek egy specifikusabb, több részletre kiterjed? elképzelésre van szüksége a sikerhez. Ennek els?sorban pedig el kell oszlatnia néhány, alapvet?en téves mítoszt a szociális reform tárgyköréb?l. Ezek a következ?k:

1. mítosz: a reformmal hatalmas el?nyök várhatóak mindenki számára. A Fehér Háznak nyilvánvalóvá kell tennie, amit már egyébként is sokan sejtenek: a reform a 40- 50 éves korosztályt csupán igen kis mértékben érinti majd, s hatását els?sorban a fiatalabb generációk tapasztalhatják meg. A mai rendszer ?ket is egyértelm? dilemma elé állítja: vagy többet (sokat) fizetnek, vagy igencsak megnyirbált szolgáltatásokat kapnak. Legtöbbjük így eredend?en nyitott a magánszámlák jelentette alternatívára.

2. mítosz: a magánszámlák nagyon kockázatosak. A személyi betétek rendszerének Szövetségi Takarékossági Programmá kell válnia. A számlák nagy része az id? elteltével beruházásokhoz vezet, és ennek elterjedése megszünteti a piac kiszolgáltatottságát.

3. mítosz: a változás felduzzasztja az államadósságot. Az államadósság a szociális biztonságtól független tényez?, és jelent?ségét nem ez a szakpolitika adja – ez pedig a jöv?ben sem lesz másképp. Nem állíthatjuk komolyan, hogy az egészségügyi számlák jelent?s terhelést jelentenének ebb?l a szempontból.

A legendákon túl az sem tagadható, hogy a 2014-ig terjed? id?szakban a terv mintegy 2,3 trillió dollár pluszbevételt jelent majd az állam számára adók formájában, amely a kifizetéseken túl is a kasszában marad. Ezt a magas összeget Washingtonnak vissza kell forgatnia a rendszerbe, és tovább kell tökéletesítenie azt. Az új rendszer hozzásegítheti a gazdaságot, hogy er?sebb és nagyobb legyen azokban az években, amikor talán minden korábbinál inkább szükség lesz rá.

A mai Bush-féle kommunikáció ennek eléréséhez nem mutat jó utat. Részletekbe men?, komolyan kidolgozott terv szükséges, amely a kritikákkal is sikeresebben száll szembe, valamint hosszú távú támogatást szerez magának a társadalomban.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány