Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A következ? négy év
The Next Four Years
By Lee Walczak
Business Week, November 1, 2004


Magabiztos gy?zelmével George W. Bush lehet?séget kap, hogy befejezze ambiciózus konzervatív programját. Azért a Demokrata Párt és a gondokkal küzd? szövetségi költségvetés némileg megkötik majd a kezét.

Minden háborús, gazdasági, munkahely-teremtési nehézség ellenére, és ellenére a vietnámi veterán kihívónak, Bush elnök további négy esztend?re bizalmat kapott, méghozzá a várakozásokkal ellentétben meggy?z? (mintegy 3%-os) különbséggel. Kerry középosztálynak célzott üzeneteit sikerrel ütötte ki a nemzetbiztonság, a terrorizmus kérdéseire adott egyszer?, érthet? és magabiztos válaszokkal. A harc éles volt és rendkívül kemény, a magabiztos Bush-gy?zelem éppen ezért hatott sokakra a meglepetés erejével. Éppen azokban az államokban d?lt el a következ? négy esztend?, amelyekben négy évvel ezel?tt Bush a leginkább borotvaélen táncolt a sikerért (Ohio, Florida).

A demokrata és a republikánus oldalon egyaránt megjelentek új szavazók jelent?s tömegei. A republikánusok azonban tudatosabban és célzottabb kampánnyal mozgósították ezeket: a korábban passzív, mélyen vallásos keresztényeket, a férjes asszonyokat, s némi meglepetésre a spanyolajkú lakosságot. Ezen szavazókat nem tántorította el a korábban prognosztizált munkahely-deficit, a legfels? rétegeknek kedvez? adócsökkentések vagy a szokásosnál lassabb gazdasági növekedés, Bush mindezt könnyedén hárította a 2001-es általános recesszióra. Irak ügyében még ennél is egyszer?bb volt a stratégia: az er?skez? vezet? és a még be nem fejezett misszió a választás eredménye alapján a lakosság véleménye szerint is folytatást kíván.

A jelent?s különbség? gy?zelem joggal adhat magabiztosságot a konzervatív napirendi pontok végeleges beteljesítéséhez. Ugyanakkor eljött az ideje a konkrét döntések meghozatalának, hiszen az elmúlt fél év kampánya során a „maradnunk kell Irakban”, a „tulajdonló magánszféra” és más szlogeneken kívül részletes programot nemigen hallottunk. Az mindenesetre tény, hogy a demokratáknak – legalábbis részben – konszenzusra kell jutniuk a konzervatív reformok kapcsán, hiszen pontosan tudják: a társadalom jórésze kiáll ezek mellett. A Bush-program legitimitása ma jóval er?sebb a négy évvel ezel?ttinél, amikor egy vitatott választás után a demokratáknak lehet?ségük volt a folyamatos elutasítására. Bush ennek megfelel?en felajánlotta a szövetséget, hogy „a nemzet érdekében pártvonalakon túllépve dolgozhassunk”. De valóban lehetséges ez? Válhat-e Bush politikai partizánból békéltet? államférfivá? Megfigyel?i szerint minderre kevés az esély. Változatlan napirendi pontjai (pl. a Legfels?bb Bíróság kib?vítése) és közvetlenül a választások után megfogalmazott üzenetei (pl. Iránhoz) nem ezt az irányt jelzik el?re.

Ugyanakkor a gazdaság terén minden bizonnyal új típusú esztend?k következnek, mint amilyenekkel a Bush-adminisztráció els? hivatalba lépésekor szembesült. További adócsökkentési tervei, a közoktatási reform továbbá a háborús költségek (realizálásuk esetén) nem teszik lehet?vé a költségvetési deficit további lefaragását, amelyre pedig hosszabb távú stabil növekedéshez szükség lenne. Másrészt egyes elemz?k Bush energiáinak csökkenését jósolják, melyre els? sorban az iraki háború és a gazdasági nehézségek miatt kerülhet sor. Az esetleges lanyhulástól az optimistább demokraták az együttm?köd?-készség növekedését, s?t annak szükségessé válását várják.

A Capitol Hillen uralkodó jelenlegi káosz a Legfels?bb Bíróság intézményét sem hagyja érintetlenül. A bíróság tagjai közül jónéhányan hamarosan nyugdíjazás elé néznek, s helyükre Bush saját embereit igyekszik majd ültetni. A demokraták már jelezték, ezen a fronton nem engednek, és a végs?kig védeni fogják pozícióikat (értsd: a bíróság liberális tagjait). Az ütköz?zóna nem véletlenül húzódik a Legfels?bb Bíróságon: a számos kulcskérdésben kiélezett er?viszonyok gátolják Bush egyes alapvet? terveit.

Bush három fontos napirendi pontja közül (a deficit visszaszorítása, az egyéni vállalkozások segítése, adócsökkentés) a gazdasági szakért?k csupán „valamelyik kett?t” tartják megvalósíthatónak a következ? terminusban. Oka egyrészt ennek a költségvetési lehet?ségek helyzete, másrészt a Kongresszusban valamint a Wall Streeten jelentékeny ellenz?i bázis (amelyben egyaránt találunk demokrata és republikánus politikusokat, pénzembereket). Az elnök mindennek ellenére úgy t?nik, továbbra is hisz eddigi elképzeléseiben. A szakért?k szerint a megvalósításuk rendkívül bonyolult lesz.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány