Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Együttm?ködés és a térségi K+F tevékenységek hatékonysága
Cooperation and the Efficiency of Regional R&D Activities
By Michael Fritsch
Cambridge Journal of Economics, Volume 28, Number 6, November 2004


Ez a tanulmány a termel?egységek regionális együttm?ködési magatartását, valamint kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységük hatékonyságát igyekszik górcs? alá venni – mindezt tizenegy európai régió adatainak közelebbi vizsgálatával. Az általános viselkedés közötti különbségek a kutatás-fejlesztés eredményességében is eltér? eredménnyel járnak a különböz? régiókban.A vizsgált európai régiók


A vizsgált két folyamat az ipari tevékenységnek olyan jelent?s összetev?i, hogy a közöttük lév? kapcsolat vitathatatlan. Mindazonáltal a kutatás-fejlesztés szerepe a regionális együttm?ködésekben nem mondható tisztának és egyértelm?nek. Annak ellenére sem, hogy a k+f együttm?ködés a fejlesztési folyamatok szakirodalmában megkerülhetetlen helyen szerepel.


Ezeknek a fejl?dési folyamatoknak ugyanakkor legalább ennyire fontos tulajdonságuk, hogy régiónként eltérnek egymástól. A kérdés tehát az, hogy az interregionális különbségek mekkora és milyen hatást gyakorolnak a kutatás-fejlesztési folyamatokra? A fejlesztésben folyó együttm?ködés mennyiben hat ki a régió általános fejlesztési folyamataira?


A kutatás eredményei alapvet?en nem igazolták azt a tézist, amely szerint a regionális attit?dnek dönt? hatása lenne a fejlesztési folyamatok min?ségére, intervallumaira, hatékonyságára. Szintén nem bizonyított, hogy az együttm?ködés önmagában pozitív hatást fejtene ki a kutatás-fejlesztésre. Ezen felül ugyanakkor az együttm?ködés eredményessége nagyban függ a helyi (strukturális) hálózatok min?ségét?l. Természetesen a kooperáció is az innovativitás közötti kapcsolatnak nem ez az egyetlen meghatározója, így annak kutatására egyetlen megközelítés elégtelen.


Felmerül a kérdés, hogyha a k+f együttm?ködés a fejlesztésben nem tölt be különösen fontos szerepet, akkor melyek a folyamat meghatározó elemei? Az egyik ilyen tényez? a munkaer? mobilitása és frissítési, cserélési lehet?ségei. Egy másik különösen fontos elem az oktatási rendszer, els?sorban a munkaer?t képz? fels?oktatási intézmények. Az ezek által kifejtett hatás ugyanakkor sajnos sokkal kevésbé mérhet? empirikus úton.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány